Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVozňák, Miroslaven
dc.contributor.authorŘepka, Pavelen
dc.date.accessioned2009-09-01T06:45:18Z
dc.date.available2009-09-01T06:45:18Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/74072
dc.description.abstractTato práce popisuje možné řešení firemního telefonního systému s ohledem na význam a možnosti doplňkových aplikací. Popisuje také konkrétní řešení nasazené ve firmě ELCOM a.s. a předkládá návrhy dalších možných rozšíření. Část práce je pak věnovaná možnosti připojení a spolupráci telefonního systému s emailovým serverem a systémem CRM. Součástí je i vytvoření virtuálních serverů spolu s instalací doplňků pro lepší představu o popisovaných funkcích.cs
dc.description.abstractThis work describes the possible solutions to the corporate phone system with regard to the importance and the possibility of additional applications. It also describes the specific solution used in the company ELCOM a.s. and shows suggestions for possible further extension. Part of the work is devoted to the possibility of connection and cooperation with the telephone system, email server and the CRM system. Component this work is the creation of virtual servers, along with installation accessories for better understanding of the features described.en
dc.format50 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectservercs
dc.subjectrozšířenícs
dc.subjectELCOMcs
dc.subjectdoplňkové aplikacecs
dc.subjectfiremní telefonní systémcs
dc.subjectemailcs
dc.subjectCRMcs
dc.subjectvirtuální serverycs
dc.subjectUnified messagingcs
dc.subjectELCOMen
dc.subjectvirval serveren
dc.subjectCRMen
dc.subjectemailen
dc.subjectserveren
dc.subjectextensionen
dc.subjectUnified messagingen
dc.subjectadditional applicationsen
dc.subjectcorporate phone systemen
dc.titlePokročilé aplikace v podnikové IP telefoniics
dc.title.alternativeAdvanced Applications in Enterprise IP Telephonyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature200902965cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeŠafránek, Vladislaven
dc.date.accepted2009-06-02en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department454 - Katedra telekomunikační technikyen
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchTelekomunikační technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisREP042_FEI_N2647_2601T013_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

SouboryVelikostFormátZobrazit

K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam