Show simple item record

dc.contributor.advisorKlímek, Františeken
dc.contributor.authorDostál, Radeken
dc.date.accessioned2009-09-01T07:24:45Z
dc.date.available2009-09-01T07:24:45Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/74223
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractV předložené práci je navržen informační systém pasportních údajů o území. Nedílnou součástí práce je stanovení cíle tohoto projektu. Dále se práce zabývá popisem podobně zaměřených projektů, které jsou již realizovány komerčními společnostmi a běžně se používají. Následuje přiblížení stavu před započetím prací na projektu. Na základě analýzy je popsán návrh možného řešení s přihlédnutím k moderním webovým technologiím současné doby. Důležité je přiblížení praktické části, tedy samotné realizace projektu, které se věnuje závěrečná část práce. Projekt nalezne praktické využití u mnoha desítek až stovek organizací, převážně vlastníků technické infrastruktury, které poskytují pasporty údajů o území. Další velkou skupinou jsou úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady.cs
dc.description.abstractIn the submitted dissertation, the information system of territory technical estate stocktaking dates is designed. The goalsetting of this project creates an integral part of this dissertation. Further, the work describes also similarly focused projects which are realized by commercial companies and are beeing currently used. Then the dissertation reportes the state before the beginning of this project's work. On the base of the analysis, the proposal of a possible solution is described, with a consideration to modern and recent web technologies. The final part of the dissertation is devoted to its practical part, it means to the realization of the project. The project will find the practical exploitation by many tens or hundreds organizations, mainly owners of a technical infrastructure that provide the territory technical estate stocktaking dates. Also offices in municipalities with extended competence as well as regional authorities will use this project.en
dc.format59 l. : il.cs
dc.format.extent1763287 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectinformační systémcs
dc.subjectúzemícs
dc.subjectinformation systemen
dc.subjectterritoryen
dc.titleInformační systém pasportních údajů o územícs
dc.title.alternativeTerritory Technical Estate Stocktaking Dates Information Systemen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature200904675cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeKupča, Tomášen
dc.date.accepted2009-06-01en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department548 - Institut geoinformatikycs
dc.thesis.degree-programGeodézie a kartografiecs
dc.thesis.degree-branchGeoinformatikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisDOS146_HGF_N3646_3602T002_10_2009
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record