Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMarschalko, Marianen
dc.contributor.authorFranková, Radkaen
dc.date.accessioned2009-09-01T07:51:45Z
dc.date.available2009-09-01T07:51:45Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/74325
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractCílem diplomové práce je korelační analýza mezi metodikou stanovení vlhkosti na mezi tekutosti pomocí Casagrandeho misky dle starší ČSN 72 1014 a metodikou založenou na principu kuželové zkoušky dle nově implementované ČSN CEN ISO/TS 17892-12 (721007). To umožňuje lepší návaznost využití průzkumů, jež byly realizovány pro účely zakládání staveb v minulosti na nově prováděné inženýrsko-geologické průzkumy dle evropské normy. Laboratorní práce byly realizovány ve dvou oddělených etapách. V první etapě s asistencí laboranta s mnohaletými zkušenostmi a ve druhé s účastí realizátora, přičemž první skupina byla vybrána za referenční skupinu pro korelační analýzu. Práce pojednává také o obtížnosti vykonávání zkoušky přesně dle jejího zadání v nové evropské normě a o zvyklostech laboratoří.cs
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is correlation analysis between methodic of determination moisture of liquid limit by Casagrande’s scale according to older ČSN 72 1014 and between methodic based on principles of cone penetration test according to new implemented ČSN CEN ISO/TS 17892-12 (721007). It enables better sequence of exploration’s usage which was realized for purposes of foundation engineering in the past to a new implementation engineering – geologic investigations according to a European Standard. Laboratory tests were realized in two separate periods. In first period it was engaged with assistance of analyst with multiyear experiences and second one with interest of implementer whereas first group was choose as reference group for correlation analysis. This work also deals with difficult of test’s practice exactly according to its setting in new European Standard and with conventions of laboratories.en
dc.format85 l. : il.cs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectOstravská pánevcs
dc.subjectinženýrská geologiecs
dc.subjectVlhkost na mezi tekutostics
dc.subjectOstrava Basinen
dc.subjectEngineering geologyen
dc.subjectMoisture of liquid limiten
dc.titlePotřeby měření vlhkosti na mezi tekutosti v inženýrské geologiics
dc.title.alternativeNeeds of Measurement Moisture on the Liquid Limit in Engineering Geologyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature200905127cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeKovář, Luděken
dc.date.accepted2009-06-04en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department541 - Institut geologického inženýrstvíen
dc.thesis.degree-programGeologické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchGeologické inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisFRA096_HGF_N2110_2101T003_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

SouboryVelikostFormátZobrazit

K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam