Vyhlazování křivek v rovině

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/75344

Show simple item record


dc.contributor.advisor Lampart, Marek en
dc.contributor.author Rapant, Lukáš en
dc.date.accessioned 2009-09-01T20:16:16Z
dc.date.available 2009-09-01T20:16:16Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/75344
dc.description.abstract Tato práce se zabývá vyhlazováním dat získaných z měření nitroděložního tlaku. Jejím cílem je vyhladit data, která jsou narušená neočekávanými událostmi. Použijeme k tomu čtyři metody: Interpolaci pomocí Spline funkce, Bézierovu křivku, Klouzavý průměr a Vyhlazování těžišti. cs
dc.description.abstract This work deals with smoothing data from measuring of uterine pressure. Its goal is to smoothen the data which are disrupted by some unexpected events. We are using four methods for smoothing: Spline interpolation, Bézier curve, Moving average and Smoothing by gravity centres. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 611579 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject spline cs
dc.subject Bézierova křivka cs
dc.subject klouzavý průměr cs
dc.subject vyhlazování těžišti cs
dc.subject filtrace dat cs
dc.subject Bézier curve en
dc.subject moving average en
dc.subject smoothing by gravity centres en
dc.subject data filtration en
dc.title Vyhlazování křivek v rovině cs
dc.title.alternative Smoothing of the curves in the plain en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 200901699 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.contributor.referee Krajc, Bohumil en
dc.date.accepted 2009-06-02 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 457 - Katedra aplikované matematiky en
dc.thesis.degree-program Informační a komunikační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Výpočetní matematika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis RAP027_FEI_B2647_1103R031_2009 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
RAP027_FEI_B2647_1103R031_2009.pdf 597.2Kb PDF View/Open
RAP027_FEI_B2647_1103R031_2009_priloha.zip 220.6Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics