Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorAbdulla, Hussamen
dc.contributor.authorZaorálek, Lukášen
dc.date.accessioned2009-09-01T20:19:29Z
dc.date.available2009-09-01T20:19:29Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/75362
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je ukázat čtenáři problematiku sociálních síťových služeb. Nejdříve je čtenáři vysvětlena základní problematika sociálních sítí, teorie grafu a komplexních sítí. Později rozebírám dnešní sociální síťové služby a to především z pohledu jejich bezpečnosti a rizik a rovněž možnosti vývoje aplikací třetích stran (kde jsem se pro názornost problematiky zaměřil na platformu Facebook Platform). V kapitole o bezpečnosti rozebírám kromě technologických rizik i rizika psychologická, jakou je například novodobý trend kyberšikany a popisuji jejich možnou obranu. Rovněž je zde rozebrána problematika podvědomí sociálních sítí a rizika s tím spojená. V poslední části popisuji možné řešení nové sociální síťové služby, která si klade za cíl poučit se z chyb již stávajících implementací, převzít z nich existující přínosné vlastnosti a doplnit je o zcela nové koncepty.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to show readers the issue of social network services. First, the reader is explained by the fundamental issues of social networks, graph theory and complex networks. Later examine today's social networking service, and especially from the perspective of safety and risk as well as the possibility of development of third party applications (where I was to illustrate the issues focused on the platform of Facebook Platform). In the chapter on security in addition to examine the technological risks and psychological risks, such as the modern trend cyber-bullying and describes their possible defense. Also, there is the issue of reader awareness of social networks and the associated risks. In the last part describes possible solutions to new social networking service, which aims to learn from mistakes already existing implementations, take benefit of these existing properties and adding to it an entirely new conceptsen
dc.format38 l. : il. + 1 CDcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectsmall-world grafycs
dc.subjectmasqueradecs
dc.subjectdenigrationcs
dc.subjectharassmentcs
dc.subjectflamincs
dc.subjectpodvědomí sociálních síťových služebcs
dc.subjectbezškálové grafycs
dc.subjectnáhodné grafycs
dc.subjectkomplexní sítěcs
dc.subjectteorie grafůcs
dc.subjectsociální síťové službycs
dc.subjectsociální sítěcs
dc.subjectsubconsciousness social network servicesen
dc.subjectharassmenten
dc.subjectdenigrationen
dc.subjectMySpaceen
dc.subjectFacebooken
dc.subjectsmall-world graphsen
dc.subjectscale-free graphen
dc.subjectsocial networksen
dc.subjectsocial network servicesen
dc.subjectflaminen
dc.subjectMasqueradeen
dc.subjectfacebook platformen
dc.subjectLinkedInen
dc.subjectgraph theoryen
dc.subjectcomplex networksen
dc.subjectrandom graphsen
dc.titleSociální sítěcs
dc.title.alternativeSocial Networksen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200905224cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeSnášel, Václaven
dc.date.accepted2009-06-10en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department456 - Katedra informatikyen
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisZAO034_FEI_B2647_2612R025_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

SouboryVelikostFormátZobrazit

K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam