Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorSojka, Eduarden
dc.contributor.authorStryja, Danielen
dc.date.accessioned2009-09-01T21:09:56Z
dc.date.available2009-09-01T21:09:56Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/75524
dc.description.abstractCílem této práce je podat co nejpřesnější a nejkomplexnější zprávu a také celkové hodnocení odborné praxe. Odbornou praxi jsem absolvoval v době od 30. 11. 2008 do 7. 5. 2009 ve prospěch firmy ELEKTRO-FA. PAVELEK s.r.o. a katedry telekomunikační techniky, fakulty elektrotechniky a informatiky, VŠB – Technické univerzity Ostrava. Mým hlavním úkolem, spolu s ostatními kolegy v rámci podstoupené odborné praxe, bylo vyhotovení dokumentace k Domácímu komunikačnímu systému DKS 2. Každému absolventu této praxe byla přidělena část DKS 2, za kterou byl zodpovědný. Já jsem měl na starost analogový elektrický vratný EV A3, jenž je hlavní částí celého systému. Tato odborná praxe rovněž obsahovala praktickou část zahrnující instalaci tohoto systému přímo v reálném provozu. Díky tomu jsme získali praktické zkušenosti a konkrétní představy o tomto systému. Tyto zkušenosti jsem pak měl možnost využít přímo při tvorbě dokumentace. Úkol mě svěřený se podařilo úspěšně splnit.cs
dc.description.abstractThe purpose of my thesis is to make very precise and complex report as well as the general assessment of my professional practice. My professional practice was undertaken during the time of 30th November 2008 to 7th May 2009 in favour of company ELEKTRO-FA. PAVELEK s.r.o. and department of Telecommunications, Faculty of electrical engineering and computer science, VŠB – Technical university of Ostrava. Together with my colleagues my main task was to create the technical documetation for Home communication system DKS 2. Every participant of the professional practice was responsible for particular part of Home communication system DKS 2. I dealt with the part concerning Electronic doorkeeper EV A3, which is the master part of the whole system. This professional practice included also the practical part that was installing of this system in real conditions. Thanks to this fact we obtained practical experiences and concrete conception of the system. Then I was able to use these experiences to create the technical documentation of the Home communication system. Project entrusted to me was successfully realized.en
dc.format14 l. : il. + 1 CDcs
dc.format.extent223413 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectdomácí komunikační systémcs
dc.subjectelektrický vrátnýcs
dc.subjectmikrotelefoncs
dc.subjecthome communication systemen
dc.subjectelectronic doorkeeperen
dc.subjectmicrotelephoneen
dc.titleAbsolvování individuální odborné praxecs
dc.title.alternativeIndividual Professional Practise in the Companyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200904624cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.date.accepted2009-06-10en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department456 - Katedra informatikyen
dc.contributor.consultantPavelek, Stanislaven
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchMobilní technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisSTR618_FEI_B2647_2612R059_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam