Kolekce obsahuje příspěvky z 3. setkání českých uživatelů systému DSpace, které proběhlo 18.-19. května 2010 v Aule VŠB-TUO. Setkání proběhlo s podporou Asociace knihoven vysokých škol ČR.

Recent Submissions