Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorŽaitlík, Martinen
dc.contributor.authorVláčil, Michalen
dc.date.accessioned2010-09-29T14:00:25Z
dc.date.available2010-09-29T14:00:25Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/79236
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractV bakalářské práci se zabývám vším, co musí splňovat jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, aby mohla samostatně provést zásah pro likvidaci následků vichřice. V práci je uvedena legislativa, technické vybavení a odborné způsobilosti potřebné pro výkon této činnosti. Jsou zde uvedeny náklady na vybavení jednotky pro splnění akceschopnosti.cs
dc.description.abstractIn my bachelor thesis I deal with the requirements a voluntary firebrigade of a village needs to fulfil to be able to deal independently with the effects of a storm. In the thesis I included legislature, a list of technical equipment and skills and qualifications necessary for carrying out this activity. Costs of equipment for the firebrigade to become fully effective have been included.en
dc.format52 l. : il.cs
dc.format.extent1938745 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectakceschopnostcs
dc.subjectvichřicecs
dc.subjectmotorová řetězová pilacs
dc.subjectjednotka požární ochranycs
dc.subjectefficacyen
dc.subjectstormen
dc.subjectchainsawen
dc.subjectfirebrigade uniten
dc.titleAkceschopnost jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí s územní působností pro likvidaci následků vichřicecs
dc.title.alternativeAction Readiness of Volunteer Fire Brigades of Municipalities with Territorial Competence for Mitigation of Strong Wind Effectsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201001351cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeBajger, Radimen
dc.date.accepted2010-05-25en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstvaen
dc.contributor.consultantJánošík, Ladislaven
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisVLA124_FBI_B3908_3908R006_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam