Show simple item record

dc.contributor.advisorSoldán, Kamilen
dc.contributor.authorMoravec, Janen
dc.date.accessioned2010-09-29T14:02:56Z
dc.date.available2010-09-29T14:02:56Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/79282
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractV první části práce bylo pro dosažení cíle nezbytné stanovit požadavky taktiky zásahu HZS ČR a podmínky praktického použití systémů. Bylo zapotřebí určit předpoklady pro zavedení systému do taktiky. Bylo důležité zhodnotit, nakolik bude taktika dotčena. Pro zjištění předpokladů byla podstatná fakta o koncových prvcích a jejich možnostech, komunikačních kanálech, režimech síťového spojení a o problematice analogového a digitálního přenosu. Z obecného zhodnocení taktiky použití radiostanic vyplývá stanovení požadavků pro potřebné spojení a komunikaci. V druhé části práce bylo vycházeno z těchto požadavků. Následuje představení a funkční popis speciálních systémů a jejich zhodnocení.cs
dc.description.abstractIn the first part there was necessary to determine requirements of fire rescue tactic and practical use of the systems. This required to make up premises for integration of systems into tactic. There was also important to appreciate how much the tactic’s going to be touched. For the determination of requirements were important facts about terminals and technical qualities of terminals, communication frequencies, radio-communication modes and differences between analog and digital transmission. Requirements for required contact and communication results from general evaluation of terminal’s using tactic. In the second part there were used requirements determined in the first part. Major substance is about presentation, functional describing and evaluating of specific systems securing radio-communication contact in spacious objects.en
dc.format43, [14] l. : il.cs
dc.format.extent5099516 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectTetrapolcs
dc.subjectradiostanicecs
dc.subjectPegascs
dc.subjectMatracs
dc.subjectKkomunikacecs
dc.subjectcommunicationen
dc.subjectMatraen
dc.subjectPegasen
dc.subjectterminalsen
dc.subjectTetrapolen
dc.titleZajištění spojení příslušníků jednotek požární ochrany v prostorově rozsáhlých objektechcs
dc.title.alternativeEnsuring Communication between Members of Fire Brigades in Large-Volume Buildingsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201001328cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeMikoláš, Jaroslaven
dc.date.accepted2010-05-26en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstvaen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisMOR207_FBI_B3908_3908R006_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record