Analýza technických prostředků zabezpečujících silniční motorová vozidla.

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/79301

Show simple item record


dc.contributor.advisor Holubová, Věra en
dc.contributor.author Komačka, Petr en
dc.date.accessioned 2010-09-29T14:03:56Z
dc.date.available 2010-09-29T14:03:56Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/79301
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Bakalářská práce vysvětluje a přibližuje jednotlivé druhy technických prostředků zabraňujících odcizení, zneužití silničních motorových vozidel neoprávněnými subjekty. V úvodu práce je popsán právní rámec vztahující se k této problematice, dále jsou uvedeny základní pojmy. Podstatnou částí je popis jednotlivých technických prostředků zabezpečujících vozidla. Závěr práce je zaměřen na slabé a silné stránky technických prostředků analyzovaných metodou SWOT a na modelování situace s případnými návrhy posilujícími zabezpečení silničního motorového vozidla. cs
dc.description.abstract The bachelor thesis explains and clarifies individual kinds of technical means preventing thefts and road motor vehicles abuse by unauthorized entities. The introduction describes the legal framework related to this issue, the basic terms are presented. The essential part is a description of the technical means securing the vehicles. The conclusion of the thesis focuses on the weaknesses and strenghts of technical means analyzed by means of using the SWOT method and on modeling of situations with potential suggestions enforcing the security of road motor vehicles. en
dc.format 45 l. : il. cs
dc.format.extent 3349398 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject silniční motorové vozidlo cs
dc.subject zabezpečovací prostředek cs
dc.subject analýza cs
dc.subject road motor vehicle en
dc.subject security means en
dc.subject analysis en
dc.title Analýza technických prostředků zabezpečujících silniční motorová vozidla. cs
dc.title.alternative Analysis of Technical Means to Secure Road Motor Vehicles en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201001441 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Ščurek, Radomír en
dc.date.accepted 2010-05-27 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 040 - Katedra bezpečnostního managementu en
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost cs
dc.thesis.degree-branch Technická bezpečnost osob a majetku cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2720 cs
dc.identifier.thesis KOM116_FBI_B3908_3908R005_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KOM116_FBI_B3908_3908R005_2010.pdf 3.194Mb PDF View/Open
KOM116_FBI_B3908_3908R005_2010_zadani.pdf 486.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics