Experimentální zařízení pro vizualizaci vzniku a vývoje kavitace

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/81202

Show simple item record


dc.contributor.advisor Rautová, Jana en
dc.contributor.author Babejová, Sabina en
dc.date.accessioned 2010-09-29T15:42:52Z
dc.date.available 2010-09-29T15:42:52Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/81202
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá experimentálním zařízením pro vizualizaci vzniku a vývoje kavitace. V úvodu je zpracována teorie kavitace, která je významným problémem v hydraulických systémech. Další část práce je zaměřená na návrh experimentálního měřicího obvodu k vyvození kavitace na zvoleném hydraulickém prvku. Navrhnutým prvkem je Lavalova dýza, která je charakterizována pozvolným zúžením a následným rozšířením průtočného průřezu. Na zvoleném prvku je provedeno experimentální měření fyzikálních veličin (tlak a průtok), které jsou dále zpracovány pomocí grafů a tabulek. Vznik a vývoj kavitace je následně vyhodnocen pomocí digitálních snímků. cs
dc.description.abstract Master thesis is dealing with experimental mechanism for genesis and development of cavitation. In the introduction is processing theory of cavitation, which is substantial problem in hydraulic systeme. Next part of master thesis is oriented to suggestion experimental measure circumference to eduction of cavitation in elected hydraulic element. Suggested element is De Laval nozzle the is characterized gradual contraction and following expansion of clear area. In elected element is accomplished experimental measure physical quantity (pressure and flow), which is process in graphs and signs. Genesis and evolution of cavitation is evaluated by means of digital picture. en
dc.format 65, [7] l. . il. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 3675124 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject kavitace cs
dc.subject experimentální cs
dc.subject zařízení cs
dc.subject lavalova cs
dc.subject dýza cs
dc.subject cavitation en
dc.subject experimental en
dc.subject mechanism en
dc.subject delaval en
dc.subject nozzle en
dc.title Experimentální zařízení pro vizualizaci vzniku a vývoje kavitace cs
dc.title.alternative Laboratory Equipment for the visualization of the Rise and the Development of Cavitation en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201001631 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.date.accepted 2010-06-09 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 338 - Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení en
dc.contributor.consultant Bojko, Marian en
dc.thesis.degree-program Strojní inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Konstrukční a procesní inženýrství cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2723 cs
dc.identifier.thesis BAB114_FS_N2301_3909T001_16_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
BAB114_FS_N2301_3909T001_16_2010.pdf 3.504Mb PDF View/Open
BAB114_FS_N2301_3909T001_16_2010_zadani.pdf 590.6Kb PDF View/Open
BAB114_FS_N2301_3909T001_16_2010_priloha.pdf 66.18Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics