Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorRautová, Janaen
dc.contributor.authorBabejová, Sabinaen
dc.date.accessioned2010-09-29T15:42:52Z
dc.date.available2010-09-29T15:42:52Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81202
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá experimentálním zařízením pro vizualizaci vzniku a vývoje kavitace. V úvodu je zpracována teorie kavitace, která je významným problémem v hydraulických systémech. Další část práce je zaměřená na návrh experimentálního měřicího obvodu k vyvození kavitace na zvoleném hydraulickém prvku. Navrhnutým prvkem je Lavalova dýza, která je charakterizována pozvolným zúžením a následným rozšířením průtočného průřezu. Na zvoleném prvku je provedeno experimentální měření fyzikálních veličin (tlak a průtok), které jsou dále zpracovány pomocí grafů a tabulek. Vznik a vývoj kavitace je následně vyhodnocen pomocí digitálních snímků.cs
dc.description.abstractMaster thesis is dealing with experimental mechanism for genesis and development of cavitation. In the introduction is processing theory of cavitation, which is substantial problem in hydraulic systeme. Next part of master thesis is oriented to suggestion experimental measure circumference to eduction of cavitation in elected hydraulic element. Suggested element is De Laval nozzle the is characterized gradual contraction and following expansion of clear area. In elected element is accomplished experimental measure physical quantity (pressure and flow), which is process in graphs and signs. Genesis and evolution of cavitation is evaluated by means of digital picture.en
dc.format65, [7] l. . il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent3675124 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkavitacecs
dc.subjectexperimentálnícs
dc.subjectzařízenícs
dc.subjectlavalovacs
dc.subjectdýzacs
dc.subjectcavitationen
dc.subjectexperimentalen
dc.subjectmechanismen
dc.subjectdelavalen
dc.subjectnozzleen
dc.titleExperimentální zařízení pro vizualizaci vzniku a vývoje kavitacecs
dc.title.alternativeLaboratory Equipment for the visualization of the Rise and the Development of Cavitationen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201001631cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.date.accepted2010-06-09en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department338 - Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníen
dc.contributor.consultantBojko, Marianen
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchKonstrukční a procesní inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisBAB114_FS_N2301_3909T001_16_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam