Aktivní potlačování hluku a vibrací

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/81225

Show simple item record


dc.contributor.advisor Tůma, Jiří en
dc.contributor.author Klega, Jiří en
dc.date.accessioned 2010-09-29T15:44:08Z
dc.date.available 2010-09-29T15:44:08Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/81225
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract V diplomové práci jsem se zabýval aktivním tlumením vibrací a hluku. Prvním úkolem bylo navrhnout laboratorní úlohu pro ověření principu aktivního tlumení vibrací. Úloha se skládá z řetězce tuhých těles propojených gumovými silentbloky. Všechny tělesa jsou zavěšena na pružných páscích, které dovolují pohyb pouze v horizontálním směru. Na konci soustavy těles je zavěšený vibrátor B&K 4810, který je zdrojem vibrací a působí jako porucha. Pohyb jednoho z těles je snímán akcelerometrem a výstup ze snímače je připojen k digitálnímu signálovému procesoru dSPACE, kde je pomocí regulátoru zpracován. Výstupem z dSPACE je signál, který je vstupem zesilovače TIRA BAA 120, a kterým je řízen vibrátor TIRA, umístěn na druhém konci soustavy těles, jehož cílem je zrušení vibrací vybraného tělesa. Druhým úkolem bylo zjistit dynamické vlastnosti řetězce těles a ověřit funkčnost aktivního tlumení vibrací. cs
dc.description.abstract My diploma work deals with the active vibration and noise control. The first task was to design a laboratory test stand as a tool for verification the principle of the active vibration control. The test stand consists of a chain of rigid bodies interconnected by rubber dampers. All the bodies are hanged up with the use of a flexible ribbon allowing displacement only in the horizontal direction. The mini-shaker B&K 4810 excites vibration of the body chain end and act as a disturbance. Vibration of one of hanged up bodies is detected by an accelerometer and the output signal of the sensor is connected to the dSPACE digital signal processor, where is processed by a controller. The output signal of the digital signal processor is an input of the amplifier TIRA BAA 120, which controls the TIRA shaker actuating the opposite side of the interconnected body chain aimed to cancel vibration of the selected body. The second task was to identify dynamic properties of the body chain and to verify functionality of active vibration control. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 1642063 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Aktivní potlačování hluku cs
dc.subject Aktivní tlumení vibrací cs
dc.subject dSPACE cs
dc.subject Active noise control en
dc.subject Active vibration control en
dc.subject dSPACE en
dc.title Aktivní potlačování hluku a vibrací cs
dc.title.alternative Active Noise and Vibration Control en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Ondrouch, Jan en
dc.date.accepted 2010-06-07 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 352 - Katedra automatizační techniky a řízení en
dc.thesis.degree-program Strojní inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Automatické řízení a inženýrská informatika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2723 cs
dc.identifier.thesis KLE200_FS_N2301_3902T004_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KLE200_FS_N2301_3902T004_2010.pdf 1.565Mb PDF View/Open
KLE200_FS_N2301_3902T004_2010_zadani.pdf 734.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics