Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorTůma, Jiříen
dc.contributor.authorKlega, Jiříen
dc.date.accessioned2010-09-29T15:44:08Z
dc.date.available2010-09-29T15:44:08Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81225
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractV diplomové práci jsem se zabýval aktivním tlumením vibrací a hluku. Prvním úkolem bylo navrhnout laboratorní úlohu pro ověření principu aktivního tlumení vibrací. Úloha se skládá z řetězce tuhých těles propojených gumovými silentbloky. Všechny tělesa jsou zavěšena na pružných páscích, které dovolují pohyb pouze v horizontálním směru. Na konci soustavy těles je zavěšený vibrátor B&K 4810, který je zdrojem vibrací a působí jako porucha. Pohyb jednoho z těles je snímán akcelerometrem a výstup ze snímače je připojen k digitálnímu signálovému procesoru dSPACE, kde je pomocí regulátoru zpracován. Výstupem z dSPACE je signál, který je vstupem zesilovače TIRA BAA 120, a kterým je řízen vibrátor TIRA, umístěn na druhém konci soustavy těles, jehož cílem je zrušení vibrací vybraného tělesa. Druhým úkolem bylo zjistit dynamické vlastnosti řetězce těles a ověřit funkčnost aktivního tlumení vibrací.cs
dc.description.abstractMy diploma work deals with the active vibration and noise control. The first task was to design a laboratory test stand as a tool for verification the principle of the active vibration control. The test stand consists of a chain of rigid bodies interconnected by rubber dampers. All the bodies are hanged up with the use of a flexible ribbon allowing displacement only in the horizontal direction. The mini-shaker B&K 4810 excites vibration of the body chain end and act as a disturbance. Vibration of one of hanged up bodies is detected by an accelerometer and the output signal of the sensor is connected to the dSPACE digital signal processor, where is processed by a controller. The output signal of the digital signal processor is an input of the amplifier TIRA BAA 120, which controls the TIRA shaker actuating the opposite side of the interconnected body chain aimed to cancel vibration of the selected body. The second task was to identify dynamic properties of the body chain and to verify functionality of active vibration control.en
dc.format.extent1642063 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectAktivní potlačování hlukucs
dc.subjectAktivní tlumení vibracícs
dc.subjectdSPACEcs
dc.subjectActive noise controlen
dc.subjectActive vibration controlen
dc.subjectdSPACEen
dc.titleAktivní potlačování hluku a vibracícs
dc.title.alternativeActive Noise and Vibration Controlen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeOndrouch, Janen
dc.date.accepted2010-06-07en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department352 - Katedra automatizační techniky a řízeníen
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchAutomatické řízení a inženýrská informatikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisKLE200_FS_N2301_3902T004_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam