Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKovář, Ladislaven
dc.contributor.authorDostál, Vojtěchen
dc.date.accessioned2010-09-29T15:45:47Z
dc.date.available2010-09-29T15:45:47Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81257
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá projekčně – konstrukčním návrhem vozu pro převážení struskové mísy dle zadaných parametrů a provozních podmínek. V úvodu je uveden přehled pánvových vozů. V hlavní části je proveden návrh rámu vozu pro převážení struskové mísy. Dále práce obsahuje návrh pojezdového ústrojí vozu, který sestává ze čtyř samostatně uložených jeřábových kol. Zadní dvojice kol je poháněna elektro-převodovkou. Součástí návrhu je i volba vedení napájecího systému hnacího agregátu. Vůz je chráněn žárobetonovou vyzdívkou před nepříznivým vlivem padajících kusů horké strusky. Kolejiště je čištěno shrnovači nečistot. Diplomová práce obsahuje výpočtovou část všech navržených konstrukčních uzlů. Výkresová dokumentace a katalogy volených komponentů jsou součástí příloh.cs
dc.description.abstractMaster thesis is dealing projestion – construction design vehicle for transporting slag ladle according to set parameters and operating conditions. The introduction provides on overview of ladle cars. The main part is proposal design frame vehicle for transporting slag ladle. Further work includes design of running gear car which consists of four self – imposed crane wheel. The rest pair of wheels is driven by electronic transmission. The proposal involves the choice of keeping the system power drive unit. Car is protected refractory concrete lining from the adverse effects of falling pieces of hot slag. Railyard is cleaned digest of dirt. The thesis contains a calculation of all proposed construction parts. . Drawings and catalogs of elective components are attachments.en
dc.format.extent1015142 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkolejový vůzcs
dc.subjectstruskacs
dc.subjectocelárnacs
dc.subjecttrack Caren
dc.subjectslagen
dc.subjectsteel planten
dc.titleKolejový vůz pro převážení struskové mísycs
dc.title.alternativeTrack Car for Slag Ladle Transporten
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeBergmann, Arnošten
dc.date.accepted2010-06-07en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentNeuvedenocs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchKonstrukční a procesní inženýrstvícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisDOS159_FS_N2301_3909T001_20_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam