Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKristofory, Františeken
dc.contributor.authorLigocki, Vlastimilen
dc.date.accessioned2010-09-29T16:01:20Z
dc.date.available2010-09-29T16:01:20Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81546
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou výroby a povrchové úpravy ocelových kordů, která je součástí linky ISC 44 a navrženým technologickým postupem, který je velmi důležitý pro přísné požadavky kladené na patentový drát těchto ocelových kordů. Tato pomosazovací linka ISC 44 zahrnuje vlastní tažení a patentování ocelového drátu. Požadavky pomosazeného ocelového kordu musí splňovat řadu kritérií, mezi nejdůležitější vlastnosti patří adheze zaručující požadovanou přilnavost ocelových kordů k pryži. Důležité je statické a dynamické testování, které zahrnují tahové, ohybové a krutové zkoušky. Tyto zkoušky se provádějí denně ve zkušební laboratoři. Přínosem bakalářské práce pro závod Ocelové Kordy je zlepšení stávajícího stavu a navržení nového technologického postupu ve změně složení mosazné vrstvy na drátě s pozitivními výsledky.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis is focused on problems with production and surface treatment of steel cords, which are parts of the line ISC 44. By this I would like to introduce unique technology including production procedure itself, which is very important for strict requirements of patent needle for the steel cords. This brassing line ISC 44 includes self melting and patenting steel needle. Requirements for brassed steel cord must meet a lot of kriteria. The most important thing is adhesion, which insures requested grip of steel cords to rubber. Static and dynamic testing is important too. Stroke, bend and torion must be tested. This tests are common at test laboratory and we can always repeat them, but we need to meet exact regules in determined technological procedures.en
dc.format.extent1211494 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectGalvanickécs
dc.subjectpomosazenícs
dc.subjectocelové kordycs
dc.subjectkyanidové lázněcs
dc.subjectGalvanicen
dc.subjectBrazeen
dc.subjectSteel Cordsen
dc.subjectCyanide Solutionsen
dc.titleGalvanické pomosazení ocelových kordů v kyanidových lázníchcs
dc.title.alternativeGalvanic Braze of Steel Cords in Cyanide Solutionsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeSosna, Stanislaven
dc.date.accepted2010-06-10en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department345 - Katedra mechanické technologieen
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisLIG016_FS_B2341_2303R002_70_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam