Show simple item record

dc.contributor.advisorSvatošová, Irenaen
dc.contributor.authorOnderka, Lukášen
dc.date.accessioned2010-09-29T16:10:43Z
dc.date.available2010-09-29T16:10:43Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81710
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá vytápěním rodinného domu. V textové části je nejdříve řešena stavební část. V ní jsou popsány jednotlivé stavební konstrukce, jejich materiálové řešení a postupy, které budou při výstavbě použity. Další část popisuje vytápění rodinného domu. V ní projekt řeší rozvod topných okruhů a zdroj vytápění, kterým bude tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo bude odebírat teplo z vrtu na pozemku rodinného domu. Otopný systém bude tvořen deskovými otopnými tělesy, trubkovými otopnými tělesy a konvektory. V přílohách budou doloženy jednotlivé výpočty a výkresy. Ve výpočtech budou uvedeny součinitele tepla jednotlivých konstrukcí, tepelné ztráty objektu a dále jednotlivé dimenze potrubí a části soustavy.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with heating of family house. At the begining in the text sections building part is solved. There are describited individua building structures, thein material solution and proceses, which will be used during building. Another part describes heating of family house. There is solution of fuel distribution and heating source, which is heat pump. Heat pump will take heat from the drill on ground of family house. Heating system will consist of plate radiators, tubular radiators and convectors. The annexes will be supported by individual calculations and drawings. In the calculations will be given the coefficient of heat structures, building heat loss and the individual dimensions of pipes and parts of the system.en
dc.format43, [60] l. : il. + 14 příl.cs
dc.format.extent433867 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectrodinný důmcs
dc.subjectvytápěnícs
dc.subjecttepelné čerpadlocs
dc.subjectfamily houseen
dc.subjectheatingen
dc.subjectheat pumpen
dc.titleRodinný dům - vytápěnícs
dc.title.alternativeThe Family House - The Heatingen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201101912cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.date.accepted2010-05-26en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department229 - Katedra prostředí staveb a TZBen
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchProstředí stavebcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisOND278_FAST_B3607_3607R040_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record