Show simple item record

dc.contributor.advisorSeidlerová, Janaen
dc.contributor.authorRáblová, Lucieen
dc.date.accessioned2010-09-29T16:24:43Z
dc.date.available2010-09-29T16:24:43Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81967
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractCílem práce bylo validovat stanovení As, Se a Sb metodou atomové emisní spektroskopie s indukčně vázaným plazmatem, aby tato metoda mohla být využívána k analýze nízkých koncentrací uvedených prvků ve vzorcích odpadních vod a vodných výluhů z odpadů. Validace byla provedena pro dva odlišné způsoby zmlžování vzorku a dvou rozdílných matricích vzorku – (a) stabilizovaný vodný roztok analytů a (b) stabilizovaný vodný roztok analytů s přídavkem chloridů a síranů.cs
dc.description.abstractThe aim of the thesis was validate As, Se and Sb determination by atomic emission spectroscopy with inductively coupled plasma, so this method could be used to determine low concentrations in waste water and water extract of wastes. Validation was performed for two different methods of samples nebulization and two different sample matrix – (a) stabilized water solution and (b) stabilized water solution with contain chlorides and sulphates.en
dc.format.extent2385983 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectAtomová emisní spektroskopiecs
dc.subjectICPcs
dc.subjectantimonucs
dc.subjectstanovení arsenucs
dc.subjectselenucs
dc.subjectAtomic emission spectroscopyen
dc.subjectICPen
dc.subjectseleniumen
dc.subjectantimony determinationen
dc.subjectarsenicen
dc.titleAtomová emisní spektroskopie v analýze odpadůcs
dc.title.alternativeAtomic emission spectrometry in waste analysisen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeTomášek, Vladimíren
dc.date.accepted2010-05-27en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department615 - Katedra analytické chemie a zkoušení materiáluen
dc.thesis.degree-programProcesní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchChemické a fyzikální metody zkoušení materiálucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisRAB024_FMMI_N3909_3911T008_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record