Show simple item record

dc.contributor.advisorPertile, Evaen
dc.contributor.authorPjura, Lukášen
dc.date.accessioned2010-09-29T16:46:31Z
dc.date.available2010-09-29T16:46:31Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/82371
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na studium polycyklických aromatických uhlovodíků (PAHs) v hnědouhelné sokolovské pánvi, které patří mezi persistentní organické polutanty s karcinogenním potenciálem, jako např. dobře známý benzo[a]pyren. Vybrané polycyklické aromatické uhlovodíky jmenovitě [nafthalene (NAP), fenanthrene (FEN), anthracene (ANT), fluoranthene (FLA), pyrene (PYR), benzo[a]anthracene (BaA), Chrysene (CHR), benzo[b]fluoranthene (BbF), benzo[k]fluoranthene (BkF), benzo[a]pyrene (BaP),benzo[g,h,i]perylene (BGP), indeno[1,2,3-cd]pyren (INP) a jejich suma (∑PAHs)] jsem analyzoval v půdě vybraných lokalit na Sokolovsku, konkrétně se jednalo o následující lokality: Nejdek - skládka komunálního odpadu, Karlovy Vary - Skalníkovy sady a Hoštěc - železniční průjezd. Laboratorní analýza vybraných zástupců PAHs byla po úpravě vzorků provedena metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s fluorescenčním detektorem (FLD). Zjištěné hodnoty sledovaných PAHs byly porovnány s legislativou České republiky.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis focuses on polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in Sokolov brown coal basin, that belong to the group of persistent organic pollutants with a carcinogenic potential, such as the well known benzo[a]pyrene. I analyse the selected polycyclic aromatic hydrocarbons [naphthalene (NAP), fenantrene (FEN), anthracene (ANT), fluoranthene (FLA), pyrene (PYR), benzo[a]anthracene (BaA), Chrysene (CHR), Benzo[b]fluoranthene (BbF), Benzo[k]fluoranthene (BkF), Benzo[a]pyrene (BaP), Benzo[g,h,i]perylene (BGP), indeno[1,2,3-cd]pyren (INP) and the total sum of PAHs (∑PAHs)] in soil from the following areas of Sokolov region: Nejdek - dump, Karlovy Vary - Skalníkovy sady and Hoštěc - train crossover. High performance chromatography (HPLC) with a fluorescence detector (FLD) was applied for the laboratory analysis. The obtained values of PAHs were compared to legislation limits of Czech Republic.en
dc.format42, [5] l. : il.cs
dc.format.extent2192859 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectpolycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs)cs
dc.subjectpersistentní organické polutanty (POPs)cs
dc.subjectnafthalen (NAP)cs
dc.subjectfenanthren (FEN)cs
dc.subjectanthracen (ANT)cs
dc.subjectfluoranthen (FLA)cs
dc.subjectpyren (PYR)cs
dc.subjectbenzo[a]anthracen (BaA)cs
dc.subjectchrysen (CHR)cs
dc.subjectbenzo[b]fluoranthen (BbF)cs
dc.subjectbenzo[k]fluoranthen (BkF)cs
dc.subjectbenzo[a]pyren (BaP)cs
dc.subjecti]perylen (BGP)cs
dc.subjectbenzo[gcs
dc.subjecthcs
dc.subjectindeno[1cs
dc.subject2cs
dc.subject3-cd]pyren (INP)cs
dc.subjectSokolovská hnědouhelná pánevcs
dc.subjectodstranění PAHs.cs
dc.subjectpolycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)en
dc.subjectpersistent organic pollutants (POPs)en
dc.subjectnaphthalene (NAP)en
dc.subjectfenanthrene (FEN)en
dc.subjectanthracene (ANT)en
dc.subjectfluoranthene (FLA)en
dc.subjectpyrene (PYR)en
dc.subjectbenzo[a]anthracene (BaA)en
dc.subjectchrysene (CHR)en
dc.subjectbenzo[b]fluoranthene (BbF)en
dc.subjectbenzo[k]fluoranthene (BkF)en
dc.subjectbenzo[a]pyrene (BaP)en
dc.subjecti]perylene (BGP)en
dc.subjecthen
dc.subjectbenzo[gen
dc.subject3-cd]pyrene (INP)en
dc.subjectindeno[1en
dc.subject2en
dc.subjectSokolov Brown coal basinen
dc.subjectremediation of PAHsen
dc.titleSledování obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků ve vybraných lokalitách Sokolovské hnědouhelné pánvecs
dc.title.alternativeMonitoring of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Selected Locations of Sokolov Brown Coal Basinen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201000598cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKostelníková, Hanaen
dc.date.accepted2010-05-31en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvíen
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchZpracování a zneškodňování odpadůcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisPJU001_HGF_N2102_3904T022_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record