Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBouchal, Tomášen
dc.contributor.authorNadkanská, Hanaen
dc.date.accessioned2010-09-29T17:22:05Z
dc.date.available2010-09-29T17:22:05Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/83036
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractV bakalářské práci je zpracován rozbor vytipovaných velkých průmyslových zdrojů podílejících se na znečištění ovzduší Ostravska. V teoretické části práce jsou uvedeny krajinné a meteorologické poměry na Ostravsku a děje v ovzduší. Následuje popis vybraných škodlivin, jejich tvorba a dopady na zdraví člověka a životní prostředí. V neposlední řadě jsou zde uvedeny technologie k jejich snížení. V druhé části práce jsou provedeny rozbory jednotlivých emisí, které produkují vybrané velké průmyslové zdroje. Posuzuje se zde množství emisí vypouštěných do ovzduší. Závěrem je provedeno vyhodnocení jednotlivých zdrojů.Součástí bakalářské práce je řada grafů vybraných škodlivin, tabulek a mapa zdrojů.cs
dc.description.abstractMy thesis deals with the analysis of chosen large industrial sources participating in the air pollution in the region of Ostrava. In my theoretical part the landscape and meteorological conditions in Ostrava region and atmospheric processes are mentioned. The description of selected pollutants, their production and effects on the health and environment is followed. Last but not least the technologies leading to their reduction are introduced as well. The analysis of particular emissions which are produced by chosen large industrial sources is proceeded in the other part of the thesis. The quantity of emissions released into the atmosphere is expertised here.In conclusion the evaluation of particular sources is realized. Series of graphs of chosen pollutants, tables, the map of sources are enclosed as the part of the thesis.en
dc.format57, [47] l. : il. + 1 CD-RWcs
dc.format.extent1048761 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectznečištěnícs
dc.subjectemisecs
dc.subjectprůmyslové zdrojecs
dc.subjectprodukcecs
dc.subjectživotní prostředícs
dc.subjectair pollutionen
dc.subjectemissionsen
dc.subjectindustrial sourcesen
dc.subjectproductionen
dc.subjectenvironmenten
dc.titleStudium vlivu velkých průmyslových zdrojů na znečištění ovzduší na Ostravskucs
dc.title.alternativeStudy of influences of the polution by gaint industrial factories in Ostravaen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201001242cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeHalfar, Zdeněken
dc.date.accepted2010-06-03en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvíen
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEnvironmentální inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisNAD028_HGF_B2102_3904R005_2010
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam