Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorČerníková, Marcelaen
dc.date.accessioned2011-02-07T08:41:48Z
dc.date.available2011-02-07T08:41:48Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/83972
dc.descriptionImport 07/02/2011cs
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je návrh budovy mateřské školky pro padesát dětí. Hlavní vstup do budovy je navržen ze severní strany a je přístupný po vydlážděné přístupové cestě na pozemku investora. V 1.NP je varna pro mateřskou školku, strávníky z blízkého okolí a pro základní školu vzdálenou přibližně deset kilometrů od řešeného objektu. V budově budou umístěny dvě třídy po pětadvaceti dětech, které se nachází ve 2.NP a jsou řešeny zrcadlově. Následně je zde podrobně řešen celkový projekt vnitřního vodovodu a kanalizace. Kanalizace je navržena jako jednotná. Veškerá odpadní voda je svedena do veřejné kanalizační sítě, přičemž odpad z varny prochází nejprve přes odlučovač tuku. V 1. nadzemním podlaží je vytvořen podhled, ve kterém jsou vedeny větve vnitřního vodovodu a odkanalizování 2.NP.cs
dc.description.abstractThe main theme of this thesis is design of kindergarten for fifty children. The main entrance has a north aspect and is accessible by paved road which is part of investor’s property. On the first floor there is kitchen for the kindergarten, boarders from the neighbourhood and for the elementary school which is about ten kilometres far. There are going to be two classes on the second floor, each for twenty five children. These classes are designed with mirror symmetry. Thesis also includes detailed solution of water and solution of water . Sewerage pipes are designed as unified. Sewage leads down to the public sewer whereas waste from kitchen come trough grease separator first. There is a soffit on the first floor where are piped water and sewerage systems from the second floor.en
dc.format55, [64] l. : il. + 29 příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent876777 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectvnitřního vodovoducs
dc.subjectkanalizacecs
dc.subjectmateřská školkacs
dc.subjectsolution of wateren
dc.subjectsolution of wateren
dc.subjectkindergartenen
dc.titleMateřská školkacs
dc.title.alternativeThe Nursery Schoolen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201101835cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.date.accepted2011-01-12en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department229 - Katedra prostředí staveb a TZBen
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchProstředí stavebcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisCER506_FAST_N3607_3607T040_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam