Mateřská školka

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/83972

Show simple item record


dc.contributor.author Černíková, Marcela en
dc.date.accessioned 2011-02-07T08:41:48Z
dc.date.available 2011-02-07T08:41:48Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/83972
dc.description Import 07/02/2011 cs
dc.description.abstract Předmětem diplomové práce je návrh budovy mateřské školky pro padesát dětí. Hlavní vstup do budovy je navržen ze severní strany a je přístupný po vydlážděné přístupové cestě na pozemku investora. V 1.NP je varna pro mateřskou školku, strávníky z blízkého okolí a pro základní školu vzdálenou přibližně deset kilometrů od řešeného objektu. V budově budou umístěny dvě třídy po pětadvaceti dětech, které se nachází ve 2.NP a jsou řešeny zrcadlově. Následně je zde podrobně řešen celkový projekt vnitřního vodovodu a kanalizace. Kanalizace je navržena jako jednotná. Veškerá odpadní voda je svedena do veřejné kanalizační sítě, přičemž odpad z varny prochází nejprve přes odlučovač tuku. V 1. nadzemním podlaží je vytvořen podhled, ve kterém jsou vedeny větve vnitřního vodovodu a odkanalizování 2.NP. cs
dc.description.abstract The main theme of this thesis is design of kindergarten for fifty children. The main entrance has a north aspect and is accessible by paved road which is part of investor’s property. On the first floor there is kitchen for the kindergarten, boarders from the neighbourhood and for the elementary school which is about ten kilometres far. There are going to be two classes on the second floor, each for twenty five children. These classes are designed with mirror symmetry. Thesis also includes detailed solution of water and solution of water . Sewerage pipes are designed as unified. Sewage leads down to the public sewer whereas waste from kitchen come trough grease separator first. There is a soffit on the first floor where are piped water and sewerage systems from the second floor. en
dc.format 55, [64] l. : il. + 29 příl. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 876777 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject vnitřního vodovodu cs
dc.subject kanalizace cs
dc.subject mateřská školka cs
dc.subject solution of water en
dc.subject solution of water en
dc.subject kindergarten en
dc.title Mateřská školka cs
dc.title.alternative The Nursery School en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201101835 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.date.accepted 2011-01-12 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 229 - Katedra prostředí staveb a TZB en
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Prostředí staveb cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2712 cs
dc.identifier.thesis CER506_FAST_N3607_3607T040_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
CER506_FAST_N3607_3607T040_2010.pdf 856.2Kb PDF View/Open
CER506_FAST_N3607_3607T040_2010_zadani.pdf 6.816Kb PDF View/Open
CER506_FAST_N3607_3607T040_2010_priloha.PDF 5.418Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics