Projekt rekonstrukce hotelu

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/83981

Show simple item record


dc.contributor.advisor Galas, Otakar en
dc.contributor.author Martiník, Lubomír en
dc.date.accessioned 2011-02-07T08:42:17Z
dc.date.available 2011-02-07T08:42:17Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/83981
dc.description Import 07/02/2011 cs
dc.description Na titulním listu uveden rok 2010.
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá návrhem přestavby hotelu „Chata Teplárna“ v Ostravici a řešením jeho nového topného systému. Předmětem práce bylo najít vhodný způsob dalšího využití morálně zastaralého objektu, který momentálně slouží k rekreaci v nižší cenové skupině. Při návrhu rekonstrukce byl brán zřetel především na zvýšení komfortu užívání a snížení energetické náročnosti budovy. Při návrhu topení jsem se snažil především o automatizaci vytápění a snadnou regulovatelnost soustavy. Systém vytápění tvoří převážně podlahové vytápění, doplněné o několik otopných těles. Jako zdroj tepla jsem se rozhodl použít automatický kotel na dřevní peletky. Teoretická část se zabývá technologickým, materiálovým řešením stavby, dispozičním řešením hotelu, dále řešením vytápění automatickým kotlem na dřevní peletky a vyhodnocením úspor energie. V teoretické části jsou dále popsány všechny součásti topné soustavy. Výkresová část zahrnuje kompletní technologické a materiálové provedení stavby. cs
dc.description.abstract The diploma thesis deals with a project of a hotel reconstruction „Chata Teplárna“ and solution of the new heating system. The subject of this work was to find a suitable way to further use morally outdated facility, which is currently used for recreation in the lower price range. The design of the reconstruction was taken into account in particular to increase comfort and reduce energy use intensity of the building. During designing of the heating system, I tried mainly to automate and simplicity of adjustability of the heating system. The heating system consists mainly of floor heating, in addition to several radiators. I decided to use an automatic wood pellet boiler as a source of heat. The theoretical part deals with technology, building material solutions, the hotel layout, as well as a solution with automatic heating boiler for wood pellets, and evaluating the energy savings. The theoretical parts are further described in all parts of the heating system. Drawing section includes a complete technological and material solution of the building. en
dc.format 58, [155] l. : il. + 22 příl. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 705597 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject podlahové topení cs
dc.subject bezbariérové cs
dc.subject chata teplárna cs
dc.subject automatický kotel cs
dc.subject hotel cs
dc.subject rekonstrukce cs
dc.subject peletky cs
dc.subject vytápění cs
dc.subject automatic heating boiler en
dc.subject floor heating en
dc.subject disabled en
dc.subject chata teplárna en
dc.subject heating en
dc.subject pellets en
dc.subject reconstruction en
dc.subject hotel en
dc.title Projekt rekonstrukce hotelu cs
dc.title.alternative The Project of Hotel Reconstruction en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201101847 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.date.accepted 2011-01-12 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 229 - Katedra prostředí staveb a TZB en
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Prostředí staveb cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2712 cs
dc.identifier.thesis MAR766_FAST_N3607_3607T040_2009 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
MAR766_FAST_N3607_3607T040_2009.pdf 689.0Kb PDF View/Open
MAR766_FAST_N3607_3607T040_2009_zadani.pdf 8.358Kb PDF View/Open
MAR766_FAST_N3607_3607T040_2009_priloha.pdf 15.20Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics