Výpadek energetického zdroje ve vztahu k zachování kontinuity výroby

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/84468

Show simple item record


dc.contributor.author Kotulová, Hana en
dc.date.accessioned 2011-04-04T07:07:34Z
dc.date.available 2011-04-04T07:07:34Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/84468
dc.description Import 04/04/2011 cs
dc.description.abstract Tato disertační práce se zabývá problematikou výpadku energetického zdroje ve vztahu k zachování kontinuity výroby. Práce je zaměřena na požadavek ochrany kritické infrastruktury v energetice vyplývající ze sdělení komise o Evropském programu na ochranu kritické infrastruktury (EPCIP). Disertační práce řeší návrh metodiky hodnocení rizik kontinuity provozu a dílčím výstupem je zpracování případové studie – plánu kontinuity činností pro provoz teplárny, na které je předložená metodika ověřena. Pozornost je věnována identifikaci nejkritičtějších procesů výrobních, přenosových a distribučních soustav, zhodnocení všech vstupních médií do teplárny, jenž by v případě výpadku ohrozili výrobu. cs
dc.description.abstract This thesis deals with the energetic source fallout matters in relation to production kontinuity maintenance. The thesis is focused on requirement of critical infrastructure protection in energetics resulting from the committee anouncement about European Programme for Critical Infrastructure Protection (EPCIP). The thesis solves the methodology assessment proposal of operation continuity risks and partial outcome is the elaboration of the case study - operational continuity plan for the heat station operation whereon the introduced methodolgy is verified. Attention is devoted to identification of the most critical production, transferral and distributional systems processes, evaluation of all incoming media into the heat station, that could threaten the production in case of fallout. en
dc.format 144 l. : il. cs
dc.format.extent 1268072 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject plán kontinuity činností cs
dc.subject řízení kontinuity činností cs
dc.subject kritické činnosti cs
dc.subject kontinuita činností cs
dc.subject incident cs
dc.subject business continuity plan en
dc.subject incident en
dc.subject business continuity en
dc.subject critical operations en
dc.subject business continuity management en
dc.title Výpadek energetického zdroje ve vztahu k zachování kontinuity výroby cs
dc.title.alternative The energetic source fallout matters in relation to production continuity maintenance en
dc.type Disertační práce cs
dc.identifier.signature 201101553 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Procházková, Dana en
dc.contributor.referee Oravec, Milan en
dc.contributor.referee Šenovský, Michail en
dc.date.accepted 2011-03-21 en
dc.thesis.degree-name Ph.D. en
dc.thesis.degree-level Doktorský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 040 - Katedra bezpečnostního managementu en
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost cs
dc.thesis.degree-branch Požární ochrana a bezpečnost cs
dc.description.result vyhověl cs
dc.identifier.sender S2720 cs
dc.identifier.thesis DLU025_FBI_P3908_3908V009_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
DLU025_FBI_P3908_3908V009_2010.pdf 1.209Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics