Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorKotulová, Hanaen
dc.date.accessioned2011-04-04T07:07:34Z
dc.date.available2011-04-04T07:07:34Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/84468
dc.descriptionImport 04/04/2011cs
dc.description.abstractTato disertační práce se zabývá problematikou výpadku energetického zdroje ve vztahu k zachování kontinuity výroby. Práce je zaměřena na požadavek ochrany kritické infrastruktury v energetice vyplývající ze sdělení komise o Evropském programu na ochranu kritické infrastruktury (EPCIP). Disertační práce řeší návrh metodiky hodnocení rizik kontinuity provozu a dílčím výstupem je zpracování případové studie – plánu kontinuity činností pro provoz teplárny, na které je předložená metodika ověřena. Pozornost je věnována identifikaci nejkritičtějších procesů výrobních, přenosových a distribučních soustav, zhodnocení všech vstupních médií do teplárny, jenž by v případě výpadku ohrozili výrobu.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the energetic source fallout matters in relation to production kontinuity maintenance. The thesis is focused on requirement of critical infrastructure protection in energetics resulting from the committee anouncement about European Programme for Critical Infrastructure Protection (EPCIP). The thesis solves the methodology assessment proposal of operation continuity risks and partial outcome is the elaboration of the case study - operational continuity plan for the heat station operation whereon the introduced methodolgy is verified. Attention is devoted to identification of the most critical production, transferral and distributional systems processes, evaluation of all incoming media into the heat station, that could threaten the production in case of fallout.en
dc.format144 l. : il.cs
dc.format.extent1268072 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectplán kontinuity činnostícs
dc.subjectřízení kontinuity činnostícs
dc.subjectkritické činnostics
dc.subjectkontinuita činnostícs
dc.subjectincidentcs
dc.subjectbusiness continuity planen
dc.subjectincidenten
dc.subjectbusiness continuityen
dc.subjectcritical operationsen
dc.subjectbusiness continuity managementen
dc.titleVýpadek energetického zdroje ve vztahu k zachování kontinuity výrobycs
dc.title.alternativeThe energetic source fallout matters in relation to production continuity maintenanceen
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201101553cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeProcházková, Danaen
dc.contributor.refereeOravec, Milanen
dc.contributor.refereeŠenovský, Michailen
dc.date.accepted2011-03-21en
dc.thesis.degree-namePh.D.en
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department040 - Katedra bezpečnostního managementuen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchPožární ochrana a bezpečnostcs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisDLU025_FBI_P3908_3908V009_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam