Kolekce obsahuje příspěvky z 4. setkání českých uživatelů systému DSpace, které proběhlo 18.-19 května 2011 na VŠB-TUO. Setkání proběhlo s podporou Asociace knihoven vysokých škol ČR.

Recent Submissions