Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVlach, Oldřichcs
dc.contributor.authorZápotocký, Vítcs
dc.date.accessioned2011-06-30T19:26:54Z
dc.date.available2011-06-30T19:26:54Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/86313
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractPrvní část práce se zabývá základní charakteristikou vybraných obnovitelných zdrojů v České republice a zachycuje stav výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Současně nás seznamuje s vývojem, skladbou, rozdělením a principem fungování větrných elektráren. Druhá část diplomové práce se zabývá legislativním a povolovacím procesem stavby větrné elektrárny, přibližuje nejčastější dopady stavby na okolí. Předposlední část se zabývá podporou rozvoje v oblasti energie z obnovitelných zdrojů v České republice. Poslední podstatná část práce je zaměřena na ekonomické zhodnocení větrné farmy Kryštofovy Hamry.cs
dc.description.abstractFirst part of this diploma thesis is about basic characteristic of picked renewable resources and about recent situation in production of electrical energy from renewable resources. It also presents evolution of wind power plants, kinds of wind power plants and the way of work. Second part of this thesis deals with legal issues related to process of rising a wind power plant and scopes on most common impacts to its surroundings. Part number three is about grants in area of getting energy from renewable resources in Czech republic. Last, but main part of this thesis is bent on economic situation of wind power plant Krystofovy Hamry.en
dc.format32, [9] l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent2064416 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectobnovitelné zdrojecs
dc.subjectelektrická energiecs
dc.subjectlegislativacs
dc.subjectvětrná energiecs
dc.subjectvyužití alternativních zdrojůcs
dc.subjectrenewable resourcesen
dc.subjectelectrical energyen
dc.subjectlegislationen
dc.subjectwind poweren
dc.subjectusage of alternative resourcesen
dc.titleAlternativní zdroj energie – větrná elektrárnacs
dc.title.alternativeAlternative Energy Resources - Wind Power Stationsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201101803cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeCuchý, Stanislavcs
dc.date.accepted2011-06-02cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízenícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchKomerční inženýrství v oblasti surovincs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisZAP132_HGF_N2102_2102T003_00_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam