Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVlach, Oldřichcs
dc.contributor.authorKřípal, Jindřichcs
dc.date.accessioned2011-06-30T19:52:17Z
dc.date.available2011-06-30T19:52:17Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/86363
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractV současné době je ve světě i v České republice trendem zvyšování bezpečnosti při přepravách ve všech druzích dopravy. Tato diplomová práce se zabývá způsoby zvyšování bezpečnosti při přepravě nebezpečných věcí v železniční dopravě a to instalací prvků pro absorpci energie nárazu na cisternový železniční vůz pro přepravu nebezpečných věcí. Práce obsahuje přehled bezpečnostních prvků a jejich parametrů, které lze instalovat na železniční vůz pro zvýšení bezpečnosti v železničním provozu na ochranu osob, nákladu a životního prostředí. V druhé části této práce je na tuto problematiku pohlíženo z pohledu investiční náročnosti na splnění legislativních podmínek při instalaci prvků pro absorpci energie nárazu a vliv této investice na přepravu.cs
dc.description.abstractCurrently there is a trend in the Czech Republic and world wise to increase the safety of shipment in all different kinds of transportation. This diploma thesis deals with means of increasing the safety during transportation of dangerous goods on rails, using an installation of items that can absorb the impact energy of the tank-wagons used for transportation of dangerous goods. The diploma thesis includes a list of safety elements and parameters that can be installed on a rail wagons in order to increase the safety in the rail transportation to protect people, shipment and environment. The second part presents these issues from the point of view of the financial costs and meeting the installation of elements that can absorb the impact energy legislative regulations and impact of this shipment investment.en
dc.format51 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent2213835 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectcrash prvekcs
dc.subjectnebezpečná věccs
dc.subjectbezpečnostcs
dc.subjectnárazníkcs
dc.subjectRIDcs
dc.subjectcrash elementen
dc.subjectdangerous goodsen
dc.subjectsafetyen
dc.subjectbufferen
dc.subjectRIDen
dc.titleAnalýza finanční náročnosti vybavování cisternových vozů pro přepravu nebezpečných věcí prvky pro absorpci energie nárazucs
dc.title.alternativeRailway Tank Transport of Hazardous Substances - A Financial Analysis for Shock Absorber Provisionsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201101202cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKostelník, Davidcs
dc.date.accepted2011-06-03cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízenícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchKomerční inženýrství v oblasti surovincs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisKRI083_HGF_N2102_2102T003_10_2011
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam