Show simple item record

dc.contributor.advisorRůčková, Hanacs
dc.contributor.authorSzlosková, Andreacs
dc.date.accessioned2011-06-30T20:54:16Z
dc.date.available2011-06-30T20:54:16Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/86485
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractV předložené diplomové práci se zabývám dílčí částí restrukturalizace skladového hospodářství OKD, a. s., kterou je centralizace skladového hospodářství Dolu Karviná. Tato centralizace spočívá v přesunu konsignačních skladů ze závodu Lazy na závod ČSA. V první kapitole se zabývám historií a charakteristikou společnosti OKD, a. s., další kapitola popisuje současný stav skladového hospodářství na lokalitě Lazy a lokalitě ČSA. Součástí diplomové práce je také popis návrhů a opatření vedoucích k plynulému přesunu konsignačních skladů, náklady vynaložené na investici a úspory na mzdách, nájmu za sklad a snížení nákladů na dopravu. V poslední kapitole je provedeno ekonomické vyhodnocení investice.cs
dc.description.abstractIn the exposed submitted degree work I deal with a particular part of the shakeout of OKD corp. stock holding. Shakeout is the centralization of Karviná mine stock holding. This centralization consists in movement of consigment stocks from Lazy platn to ČSA plant. In the first chapter I deal with the history and characteristics of OKD corp., next chapter describes the present estate of stock holding in Lazy locatity and ČSA loclaity. A partof my submitted degree work is also the description of concepts and precausions that lead to continuous displacement of onsignment stock, costs expended to investment and wages savings, deposit rental and minimization of repair cosi. In the last chapter is realized the economic evaluation.en
dc.format36 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent2169036 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectskladové hospodářství, centralizace, konsignační sklady, ekonomické zhodnocenícs
dc.subjectstock holding, centralization, consignment stocks, economic evaluationen
dc.titleRacionalizace provozu skladového hospodářství OKD, a.s.cs
dc.title.alternativeWarehouse Handling Rationalization in the Joint Stock Company, OKD, a.s.en
dc.title.alternativeRestrukturalizace skladového hospodářství OKD, a.s.cs
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201101609cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeWitoszková, Gabrielacs
dc.date.accepted2011-05-31cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízenícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a řízení v oblasti surovincs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisSZL020_HGF_N2102_2102T001_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record