Srovnávací analýza norem se zaměřením na třídy těžitelnosti hornin

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/87044

Show simple item record


dc.contributor.advisor Marschalko, Marian cs
dc.contributor.author Placzek, Lukáš cs
dc.date.accessioned 2011-07-01T01:37:52Z
dc.date.available 2011-07-01T01:37:52Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/87044
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Práce se zabývala srovnáním staré normy ČSN 73 3050 Zemní práce a nové normy ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. Tato problematika je součástí každého inženýrskogeologického průzkumu, protože těžitelnost ovlivňuje realizaci zemních prací. Jednoznačně ovlivňuje technologii prováděných zemních prací, ale také jejich náklady. Bylo zjištěno, že se třídy těžitelnosti hornin staré a nové normy prolínají v následně uvedených intervalech. Třídy těžitelnosti 1, 2, 3abc, 4abc odpovídá nově zaváděné třídě I. Třídy těžitelnosti 3de, 4def, 5 odpovídají nově zaváděné třídě II. A třídy těžitelnosti 6, 7 odpovídají nově zaváděné třídě III. cs
dc.description.abstract The thesis dealt with a comparison of the old standard ČSN 73 3050 Earthworks and the new standard ČSN 73 6133 Design and implementation of earth body of communication over land. This problem is part of every engineering geological survey, because a workability of rocks affects the implementation of the earthworks. It clearly influences the technology of performed earthworks but also their costs. It was found that the classes of workability of old and new standards blend in those intervals thereafter. Workability classes 1, 2, 3abc, 4abc belong to the new workability class I. Workability classes 3de, 4def, 5 correspond to the new class II. And finally classes of workability 6, 7 belong to the new workability class III. en
dc.format 74 l. : il. cs
dc.format.extent 2540010 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject těžitelnost hornin, zemní práce, skalní horniny, zeminy cs
dc.subject workability of rocks, earthworks, solid rock, soil en
dc.title Srovnávací analýza norem se zaměřením na třídy těžitelnosti hornin cs
dc.title.alternative Comparative Analysis of Standards with Intention of Rock Workability Classes en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201100293 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Křístková, Veronika cs
dc.date.accepted 2011-05-30 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 541 - Institut geologického inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Geologické inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Geologické inženýrství cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis PLA229_HGF_B2110_2101R003_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
PLA229_HGF_B2110_2101R003_2011.pdf 2.422Mb PDF View/Open
PLA229_HGF_B2110_2101R003_2011_zadani.pdf 466.0Kb PDF View/Open
PLA229_HGF_B2110_2101R003_2011_priloha.pdf 2.032Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics