Informační systém pro správu hostingu přes webové rozhraní

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/87233

Show simple item record


dc.contributor.advisor Šeptáková, Emilie cs
dc.contributor.author Lapiš, Richard cs
dc.date.accessioned 2011-07-01T03:13:52Z
dc.date.available 2011-07-01T03:13:52Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/87233
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je vyvinout webovou aplikaci, resp. informační systém pro správu hostingového serveru. Aplikace se bude skládat ze dvou částí. První část bude webová, která bude umístěna na internetu a uživatelé k ní budou přistupovat prostřednictvím internetového prohlížeče. Druhá část bude aplikace pro automatické řízení serveru. Obě tyto části spolu budou komunikovat. Obsluhovat budou veškerou důležitou funkčnost serveru, který je postaven na Unixovém základu (Linux). Mezi ty nejdůležitější funkce se řadí např. správa FTP serverů, SVN serverů, databází, domén a uživatelských účtů, Cron úloh, systém zálohování a obnovy dat ser-veru aj. Výsledná webová aplikace bude volně šiřitelným řešením pro servery se stejnou konfi-gurací, pro kterou je vyvíjena. cs
dc.description.abstract The goal of this thesis is to develop a web application (in other words information system) for hosting server management. The application will consist of two parts. The first part will be a web part, which will be placed on internet, where the users can access it by browser. The second part will be an application automatically managing the server. Both of these parts will communicate with each other. They'll secure all the important functions of the Unix-based server (Linux). The most important functions include for example management of FTP servers, SVN servers, data-bases, domains and user accounts, Cron tasks, backup and data recovery systems and others. The final web application will be open source solution for servers with same configuration as the one, for which it was developed. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 3472962 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Server cs
dc.subject Informační systém cs
dc.subject Hosting cs
dc.subject Ruby on Rails cs
dc.subject SVN cs
dc.subject FTP cs
dc.subject Doména cs
dc.subject MySQL cs
dc.subject Záloha cs
dc.subject Cron cs
dc.subject Linux cs
dc.subject Server en
dc.subject information system en
dc.subject Hosting en
dc.subject Ruby on Rails en
dc.subject SVN en
dc.subject FTP en
dc.subject Domain en
dc.subject MySQL en
dc.subject Backup en
dc.subject Cron en
dc.subject Linux en
dc.title Informační systém pro správu hostingu přes webové rozhraní cs
dc.title.alternative Web Interface Hosting Control Information System en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Krömer, Pavel cs
dc.date.accepted 2011-06-07 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 460 - Katedra informatiky cs
dc.thesis.degree-program Informační a komunikační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Informatika a výpočetní technika cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis LAP028_FEI_N2647_2612T025_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
LAP028_FEI_N2647_2612T025_2011.pdf 3.312Mb PDF View/Open
LAP028_FEI_N2647_2612T025_2011_zadani.pdf 517.5Kb PDF View/Open
LAP028_FEI_N2647_2612T025_2011_priloha.zip 4.254Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics