Implementace nových rozhraní pro aplikaci Facility Management

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/87237

Show simple item record


dc.contributor.advisor Unzeiting, Michal cs
dc.contributor.author Berger, Adam cs
dc.date.accessioned 2011-07-01T03:15:53Z
dc.date.available 2011-07-01T03:15:53Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/87237
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Stále se rozvíjející trh s nemovitostmi s sebou nese potřebu využít všech dostupných nástrojů pro zkvalitnění nabízených služeb. Základní myšlenkou této diplomové práce je vytvoření zcela nové desktopové aplikace pro správu nemovitostí na platformě Java. Každý správce nemovitostí ať už vlastník nebo třeba bytové družstvo chce mít své nemovitosti pod kontrolou. Tato aplikace tak přináší řadu možností jak své nemovitosti spravovat. Vyvíjená aplikace není omezena pouze na objekty určené pro bydlení, ale naopak díky možnostem definování vlastních šablon je možné spravovat libovolně definované objekty. Tato diplomová práce je vytvořena ve spolupráci se společností ARTIO s.r.o a její vývoj bude i nadále pokračovat cs
dc.description.abstract Increasingly developing real estate market brings with it needs to use all available tools to improve offered services. The basic idea of this thesis is to create entirely new desktop application for managing real estate on the Java platform. Each building administrator which can be owner or housing association, wants to have his property under control. This application brings so many ways to manage their property. The developed application is not limited to buildings for housing, but rather because of the possibilities of defining your own templates can be arbitrarily defined custom managed objects. This thesis is developed in collaboration with company ARTIO s.r.o and its development will continue en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 1180533 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Nemovitost, Objekt, Java cs
dc.subject Estate, Property, Java en
dc.title Implementace nových rozhraní pro aplikaci Facility Management cs
dc.title.alternative New Interfaces Implementation for Facility Management Application en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Krömer, Pavel cs
dc.date.accepted 2011-06-06 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 460 - Katedra informatiky cs
dc.contributor.consultant Návrat, Lumír cs
dc.thesis.degree-program Informační a komunikační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Informatika a výpočetní technika cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis BER208_FEI_N2647_2612T025_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
BER208_FEI_N2647_2612T025_2011.pdf 1.125Mb PDF View/Open
BER208_FEI_N2647_2612T025_2011_zadani.pdf 338.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics