Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorUnzeiting, Michalcs
dc.contributor.authorBerger, Adamcs
dc.date.accessioned2011-07-01T03:15:53Z
dc.date.available2011-07-01T03:15:53Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/87237
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractStále se rozvíjející trh s nemovitostmi s sebou nese potřebu využít všech dostupných nástrojů pro zkvalitnění nabízených služeb. Základní myšlenkou této diplomové práce je vytvoření zcela nové desktopové aplikace pro správu nemovitostí na platformě Java. Každý správce nemovitostí ať už vlastník nebo třeba bytové družstvo chce mít své nemovitosti pod kontrolou. Tato aplikace tak přináší řadu možností jak své nemovitosti spravovat. Vyvíjená aplikace není omezena pouze na objekty určené pro bydlení, ale naopak díky možnostem definování vlastních šablon je možné spravovat libovolně definované objekty. Tato diplomová práce je vytvořena ve spolupráci se společností ARTIO s.r.o a její vývoj bude i nadále pokračovatcs
dc.description.abstractIncreasingly developing real estate market brings with it needs to use all available tools to improve offered services. The basic idea of this thesis is to create entirely new desktop application for managing real estate on the Java platform. Each building administrator which can be owner or housing association, wants to have his property under control. This application brings so many ways to manage their property. The developed application is not limited to buildings for housing, but rather because of the possibilities of defining your own templates can be arbitrarily defined custom managed objects. This thesis is developed in collaboration with company ARTIO s.r.o and its development will continueen
dc.format.extent1180533 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectNemovitost, Objekt, Javacs
dc.subjectEstate, Property, Javaen
dc.titleImplementace nových rozhraní pro aplikaci Facility Managementcs
dc.title.alternativeNew Interfaces Implementation for Facility Management Applicationen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKrömer, Pavelcs
dc.date.accepted2011-06-06cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department460 - Katedra informatikycs
dc.contributor.consultantNávrat, Lumírcs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisBER208_FEI_N2647_2612T025_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam