Show simple item record

dc.contributor.advisorNovák, Radekcs
dc.contributor.authorPavlovský, Jiřícs
dc.date.accessioned2011-07-01T05:37:25Z
dc.date.available2011-07-01T05:37:25Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/87516
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractCílem mé bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat zařízení, které bude fázově řídit intenzitu jasu osmi světel. V bakalářské práci se zaobírám výběrem ovládacího prvku, analýzou komunikačního protokolu, výběrem aktivních a pasivních součástek, realizací programového vybavení řídícího mikroprocesoru PIC18F452. Dále bylo nutností navrhnout obvody, které jsou pro funkci zařízení, využívající k regulaci výkonu na zátěži fázové spínání, nezbytné. Jedná se o napájecí zdroj, obvod detekce průchodu nulou, převodník diferenciálního signálu na TTL úrovně, a výkonový stupeň. Po navržení plošného spoje byl zhotoven funkčního prototyp. K vytvořenému prototypu pak byla vytvořena technická dokumentacecs
dc.description.abstractThe aim of my thesis was to design and implement a phase control device that will adjust the brightness of eight lights. The work included the selection of the choice of control, analysis of communication protocol, selection of active and passive components and the implementation of PIC18F452 microprocessor software. Furthermore, it was necessary to design critical circuits, which are used for power control of the load phases and are necessary for performance of the equipment. It is the power supply, zero-crossing detection circuit, the transmitter of the differential signal to TTL levels and a power stage. The final stage involved designing the PCB and manufacturing of a functional prototype, for which the technical documentation was then written.en
dc.format.extent1512843 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectDMX512cs
dc.subjectfázové spínánícs
dc.subjecttriakcs
dc.subjectoptotriakcs
dc.subjectPIC 18F452cs
dc.subjectLight kontrolcs
dc.subjectDMX Live Deskcs
dc.subjectSN75176cs
dc.subjectDMX512en
dc.subjectphase switchingen
dc.subjecttriacen
dc.subjectoptotriacen
dc.subjectPIC 18F452en
dc.subjectLight kontrolen
dc.subjectDMX Llive Desken
dc.subjectSN75176en
dc.titleFázové spínání světel řízené mikroprocesoremcs
dc.title.alternativePhase control switching of lights controlled by microprocessoren
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeŠkuta, Jaromírcs
dc.date.accepted2011-05-31cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department440 - Katedra telekomunikační technikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchTelekomunikační technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisPAV638_FEI_B2647_2601R013_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record