Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorOchodková, Eliškacs
dc.contributor.authorBuroň, Martincs
dc.date.accessioned2011-07-01T06:17:58Z
dc.date.available2011-07-01T06:17:58Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/87596
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce stručně popisuje průběh absolvování odborné bakalářské praxe ve firmě CS21 Nextnet, s. r. o. V této práci je popsáno odborné zaměření studenta na praxi a jednotlivé zadané úkoly. U každého úkolu je popsán úvod do problému a následné řešení úkolu. V další části je popsán souhrn zkušeností a dovedností získaných v průběhu praxe. V závěru práce jsou sepsány dosažené výsledky a celkové zhodnocení praxe.cs
dc.description.abstractThis work briefly describes the process of completing the bachelor of professional experience in company CS21 Nextnet, s. r. o. This work describes the specialization of the student's experience and individual assignments. Each task is described an introduction to the problem and subsequent solution of the task. The next section describes a summary of the experience and skills gained in the course of practice. In the end of this work is the results and overall assessment of the practice.en
dc.format.extent1083381 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectASP.NET, Helpdesk, SharePointcs
dc.subjectASP.NET, Helpdesk, SharePointen
dc.titleAbsolvování individuální odborné praxecs
dc.title.alternativeIndividual Professional Practice in the Companyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.date.accepted2011-05-31cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department460 - Katedra informatikycs
dc.contributor.consultantŽilavý, Květoslavcs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisBUR350_FEI_B2647_2612R025_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam