Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorLacný, Zdenekcs
dc.contributor.authorFarníková, Janacs
dc.date.accessioned2011-07-01T07:08:10Z
dc.date.available2011-07-01T07:08:10Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/87695
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou analýzy kyseliny adipové v elektrárenských vodných suspenzích. Úvodní část je zaměřena na problematiku emisí síry, které vznikají při spalování tuhých paliv v elektrárnách a na jejich negativní účinky na životní prostředí. Dále byly zkoumány a ověřovány metody stanovení kyseliny adipové na základě literární rešerše a byly provedeny praktická měření jak standardu kyseliny, tak reálných vzorků dodaných elektrárnami skupiny ČEZ a.s.. V závěru diplomové práce je popsána navržená metoda, která byla prakticky odzkoušena, testována a validována.cs
dc.description.abstractThis thesis deal with problems analyses adipic acids in power unit aqueous suspension. The beginning part is sight on problems sulfur emission, witch rising at combustion stiff firings in power unit and on their negative effects on environment. Further was examined and check method assessment adipic acids on the basis literary background research and was effected practical metering how standard acids, so real designs delivered power station insider ČEZ a.s.. At the close thesis is described method, which was practically well - tried, tested and validated.en
dc.format.extent2577890 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectodsíření, kyselina adipová, derivatizace, validacecs
dc.subjectdesulfurization, adipic acid, derivatization, validationen
dc.titleStanovení kyseliny adipové v procesních vodáchcs
dc.title.alternativeDeterminaton of adipic acid in power plant wateren
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeOtoupalíková, Hanacs
dc.date.accepted2011-05-25cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department615 - Katedra analytické chemie a zkoušení materiálucs
dc.thesis.degree-programProcesní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchChemické a fyzikální metody zkoušení materiálucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisFAR062_FMMI_N3909_3911T008_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam