Stanovení kyseliny adipové v procesních vodách

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/87695

Show simple item record


dc.contributor.advisor Lacný, Zdenek cs
dc.contributor.author Farníková, Jana cs
dc.date.accessioned 2011-07-01T07:08:10Z
dc.date.available 2011-07-01T07:08:10Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/87695
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá problematikou analýzy kyseliny adipové v elektrárenských vodných suspenzích. Úvodní část je zaměřena na problematiku emisí síry, které vznikají při spalování tuhých paliv v elektrárnách a na jejich negativní účinky na životní prostředí. Dále byly zkoumány a ověřovány metody stanovení kyseliny adipové na základě literární rešerše a byly provedeny praktická měření jak standardu kyseliny, tak reálných vzorků dodaných elektrárnami skupiny ČEZ a.s.. V závěru diplomové práce je popsána navržená metoda, která byla prakticky odzkoušena, testována a validována. cs
dc.description.abstract This thesis deal with problems analyses adipic acids in power unit aqueous suspension. The beginning part is sight on problems sulfur emission, witch rising at combustion stiff firings in power unit and on their negative effects on environment. Further was examined and check method assessment adipic acids on the basis literary background research and was effected practical metering how standard acids, so real designs delivered power station insider ČEZ a.s.. At the close thesis is described method, which was practically well - tried, tested and validated. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 2577890 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject odsíření, kyselina adipová, derivatizace, validace cs
dc.subject desulfurization, adipic acid, derivatization, validation en
dc.title Stanovení kyseliny adipové v procesních vodách cs
dc.title.alternative Determinaton of adipic acid in power plant water en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Otoupalíková, Hana cs
dc.date.accepted 2011-05-25 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 615 - Katedra analytické chemie a zkoušení materiálu cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2736 cs
dc.identifier.thesis FAR062_FMMI_N3909_3911T008_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
FAR062_FMMI_N3909_3911T008_2011.pdf 2.458Mb PDF View/Open
FAR062_FMMI_N3909_3911T008_2011_zadani.pdf 433.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics