Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorTeichmann, Dušancs
dc.contributor.authorWinkler, Jancs
dc.date.accessioned2011-07-01T09:23:26Z
dc.date.available2011-07-01T09:23:26Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/87962
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou časové koordinace spojů na úsecích dopravních sítí. Obsahuje teoretická východiska pro řešení problému a experimentální část, ve které byly teoretické přístupy aplikovány na konkrétní úsek Bruntál – Andělská Hora. Výpočetní experimenty byly prováděny jak v podmínkách jednosměrné koordinace, tak i obousměrné koordinace. Celkem bylo provedeno osmnáct výpočetních experimentů, jejichž výsledky byly v závěrečné části práce porovnány. Práce obsahuje sestavené matematické modely, které byly vyřešeny pomocí optimalizačního software Xpress – IVE.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the issue of links on transport nets section temporal coordination. It contains theoretical possibilities for the solution of the problem and experimental part where the theoretical approaches were applied to a particular section Bruntál – Andělská hora. Computing experiments were performed in conditions of one-way as well as two-way temporal coordination. In total, there were eighteen experiments which were compared in the final part. The thesis contains mathematic models which were solved with optimization software Xpress - IVE.en
dc.format.extent2436733 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectčasová koordinacecs
dc.subjectspojcs
dc.subjectdopravní sítěcs
dc.subjectjednosměrná koordinacecs
dc.subjectobousměrná koordinacecs
dc.subjectmatematické modelycs
dc.subjectXpress - IVEcs
dc.subjecttemporal coordinationen
dc.subjectlinken
dc.subjecttransport netsen
dc.subjectone-way coordinationen
dc.subjecttwo-way coordinationen
dc.subjectmathematic modelsen
dc.subjectXpress - IVEen
dc.titleČasová koordinace spojů na úsecích dopravních sítícs
dc.title.alternativeLinks on Transport Nets Section Temporal Coordinationen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeGábrišová, Lýdiacs
dc.date.accepted2011-06-07cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department342 - Institut dopravycs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchDopravní technika a technologiecs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisWIN029_FS_N2301_2301T003_30_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam