Show simple item record

dc.contributor.advisorMartinec, Františekcs
dc.contributor.authorPalica, Lukášcs
dc.date.accessioned2011-07-01T13:20:17Z
dc.date.available2011-07-01T13:20:17Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/88428
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá legislativními požadavky a praktickým provedením bezpečnostního managementu v letectví, přesně jeho pozemní částí. Dané téma je řešeno v rámci výukového programu, který sestává z textové a audiovizuální části. Textovou část bakalářské práce lze rozdělit na teoretickou část, ve které je řešena problematika legislativních požadavků na pozemní část bezpečnostního systému v letectví a na praktickou část, ve které je řešena problematika praktického provedení legislativních požadavků na pozemní část bezpečnostního systému v letectví. Audiovizuální část bakalářské práce je vytvořena v rámci programu, který obsahuje ke každé kapitole množství animací a obrazů pro jednoduché znázornění řešené problematiky. Je zde kladen důraz na názornost a co největší zjednodušení pro snadné pochopení řešeného tématu posluchači. Audiovizuální část je dokumentována v příloze bakalářské práce.cs
dc.description.abstractBachelor thesis is dealing with legislative requirements and practical design of security management in aviation, rather its ground part. Subject is solved through education program, which is divided into the text and audiovisual part. Text part of bachelor thesis is dividend into theoretical section, which is dealing with legislative requirements, for ground part of aviation security and into practical section, which is dealing with practical design of the ground part aviation security. Audiovisual part was created in computer program. There is number of animations and pictures for each chapter of text part. Audiovisual program is designed for easy and quick understanding of theoretical part by learners. Audiovisual part is documented in the enclosure of the bachelor thesis.en
dc.format.extent1174875 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectBezpečnostnícs
dc.subjectmanagementcs
dc.subjectletectvícs
dc.subjectSecurityen
dc.subjectmanagementen
dc.subjectsystemen
dc.titleVýukový program "Bezpečnostní management v letectví - část pozemní"cs
dc.title.alternativeEducation Program "Safety Management System - Ground Part"en
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeSmolon, Marekcs
dc.date.accepted2011-06-08cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department342 - Institut dopravycs
dc.thesis.degree-programTechnologie letecké dopravycs
dc.thesis.degree-branchTechnologie provozu letecké technikycs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisPAL399_FS_B3712_3708R037_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record