Show simple item record

dc.contributor.advisorPrudil, Luděkcs
dc.contributor.authorMarák, Hynekcs
dc.date.accessioned2011-07-01T13:59:23Z
dc.date.available2011-07-01T13:59:23Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/88505
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.descriptionNa základě autorova požadavku je plný text práce volně přístupný.
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá oblastí operačního řízení z pohledu operačních a informačních středisek základních složek integrovaného záchranného systému. Podává informace o jejich struktuře, funkci a vybavení informačním systémem. Zabývá se také požadavky na informační systémy a upozorňuje na kritická místa. Podrobněji je řešen požadavek na zavedení automatického návrhu sil a prostředků u Hasičského záchranného sboru České republiky. Výsledkem je koncepce dvou systémů tohoto návrhu. V práci jsou rozebrány funkce systémů a přiblíženy požadavky nutné pro jejich zavedení.cs
dc.description.abstractDiploma work is concerned with operation management sphere from the operation and information centers of basic units of the Integrated Rescue System perspective. It provides information about their structure, function and equipment with information system. It also discusses the requirements for information systems and highlights their critical points. In more detail is solved the requirement for the automated units sugestions at the Fire Brigade of the Czech Republic. There are two system results in the concept of sugesting. This work explains and analyses the system function and describes the requirements for its implmentation.en
dc.format59, [3] l. : il.cs
dc.format.extent4139105 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectoperační střediskocs
dc.subjectoperační řízenícs
dc.subjectinformační systémcs
dc.subjectnávrh sil a prostředkůcs
dc.subjectcommand centeren
dc.subjectoperating managementen
dc.subjectinformation systemen
dc.subjectunits sugestionen
dc.titleNávrh optimalizace informačních systémů operačního řízení Hasičského záchranného sboru České republiky v oblasti automatizovaného návrhu sil a prostředkůcs
dc.title.alternativeProposal for the Optimization of Information Systems of Operational Management of F&R Service of the Czech Republic in the Area of Automated Design for Forces and Meansen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201100923cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeŠpaček, Františekcs
dc.date.accepted2011-06-01cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochranycs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnost průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisMAR734_FBI_N3908_3908T006_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record