Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVeselý, Václavcs
dc.contributor.authorFoniok, Adamcs
dc.date.accessioned2011-07-01T14:02:55Z
dc.date.available2011-07-01T14:02:55Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/88512
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractTato práce se zabývá analýzou a hodnocením rizik v činnostech a procesech zabezpečovaných Záchranným útvarem Hasičského záchranného sboru České republiky a dále řízením těchto rizik. Celá práce má dvě pomyslné části, které na sebe navazují a souvisí spolu. První část se zabývá obecně záchranným útvarem, právními předpisy a celkově danou problematikou. Druhou část tvoří určení rizik a následně provedená analýza a vyhodnocení rizik vztahující se na konkrétní úsek záchranného útvaru a navržení bezpečnostních opatření pro snížení významných rizik.cs
dc.description.abstractThis work deals with analysis and risk assessment in the activities and processes ensured by the of Rescue unit Fire and Rescue service of the Czech Republic, and management of these risks. All work has two imaginary parts, which are connected and linked together. The first part deals with generally rescue unit, legal regulations and globally this problem. The second part consists of risk identification and subsequently effected analysis and risk assessment related to a specific section of the rescue unit and the proposed security measures to decrease of significant risks.en
dc.format72, [3] l. : il.cs
dc.format.extent2519154 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectanalýza, rizika, bezpečnostní opatření, záchranný útvar, auditcs
dc.subjectanalysis, hazards, security measures, rescue unit, auditen
dc.titleAnalýza rizik řídícího úseku Záchranného útvaru HZS Hlučíncs
dc.title.alternativeAnalysis of Risks Associated with the Management Section of Rescue Unit of F&R Service in Hlučínen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201100596cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeRada, Jaroslavcs
dc.date.accepted2011-06-01cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department040 - Katedra bezpečnostního managementucs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchBezpečnostní inženýrstvícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisFON011_FBI_N3908_3908T002_2011
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam