Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorHolubová, Věracs
dc.contributor.authorStaškiv, Michalcs
dc.date.accessioned2011-07-01T14:06:59Z
dc.date.available2011-07-01T14:06:59Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/88520
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá analýzou kritických míst technického zabezpečení výrobních prostor objektu společnosti Portas - Limberg s.r.o. a návrhem optimálního řešení problému. Úvodní část obsahuje výčet nejdůležitějších právních předpisů a technických norem souvisejících s ochranou objektu. Dále následuje obecný popis jednotlivých druhů bezpečnostních systémů a charakteristika posuzovaného objektu včetně stávajícího způsobu zabezpečení. V následující kapitole jsou prostřednictvím bezpečnostní analýzy identifikována jednotlivá rizika spojená s ochranou výše uvedeného objektu a na základě teoretických znalostí a praktických poznatků jsou v závěrečné části práce navržena opatření a doporučení vedoucí k minimalizaci zjištěných bezpečnostních rizik.cs
dc.description.abstractThis final year thesis deals with analysis of critical points in technical securing production spaces on the premises of Portas - Limberg, Ltd. and project of optimal solution. Preamble of this work begins with specification of the most important law recipes and technical norms incidental to object protection. Follows single security systems kinds common description and charakteristic weighted object with current security system. In the following chapter are single hazards identified through security analysis connected with above mentioned object protection and on basis of theoretical knowledges and practical findings precaution are designed in the final part leading to ascertained hazards minimalizationion.en
dc.format67 l. : il.cs
dc.format.extent3728135 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectkritická místacs
dc.subjectmechanické zábranné systémycs
dc.subjectelektrické zabezpečovací systémycs
dc.subjectúprava stávajícího zabezpečení.cs
dc.subjectanalysisen
dc.subjectcritical pointsen
dc.subjectmechanical preventive instrumentsen
dc.subjectelectrical security systemsen
dc.subjectcorrection current security.en
dc.titleAnalýza kritických míst zabezpečení výrobních prostor objektu Portas-Limberg s.r.o.cs
dc.title.alternativeAnalysis of Critical Points in Securing Production Spaces on the Premises of Portas-Limberg, Ltd.en
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201100614cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeŠčurek, Radomírcs
dc.date.accepted2011-06-01cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department040 - Katedra bezpečnostního managementucs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchBezpečnostní inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisSTA617_FBI_N3908_3908T002_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam