Analýza kritických míst zabezpečení výrobních prostor objektu Portas-Limberg s.r.o.

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/88520

Show simple item record


dc.contributor.advisor Holubová, Věra cs
dc.contributor.author Staškiv, Michal cs
dc.date.accessioned 2011-07-01T14:06:59Z
dc.date.available 2011-07-01T14:06:59Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/88520
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá analýzou kritických míst technického zabezpečení výrobních prostor objektu společnosti Portas - Limberg s.r.o. a návrhem optimálního řešení problému. Úvodní část obsahuje výčet nejdůležitějších právních předpisů a technických norem souvisejících s ochranou objektu. Dále následuje obecný popis jednotlivých druhů bezpečnostních systémů a charakteristika posuzovaného objektu včetně stávajícího způsobu zabezpečení. V následující kapitole jsou prostřednictvím bezpečnostní analýzy identifikována jednotlivá rizika spojená s ochranou výše uvedeného objektu a na základě teoretických znalostí a praktických poznatků jsou v závěrečné části práce navržena opatření a doporučení vedoucí k minimalizaci zjištěných bezpečnostních rizik. cs
dc.description.abstract This final year thesis deals with analysis of critical points in technical securing production spaces on the premises of Portas - Limberg, Ltd. and project of optimal solution. Preamble of this work begins with specification of the most important law recipes and technical norms incidental to object protection. Follows single security systems kinds common description and charakteristic weighted object with current security system. In the following chapter are single hazards identified through security analysis connected with above mentioned object protection and on basis of theoretical knowledges and practical findings precaution are designed in the final part leading to ascertained hazards minimalizationion. en
dc.format 67 l. : il. cs
dc.format.extent 3728135 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject analýza cs
dc.subject kritická místa cs
dc.subject mechanické zábranné systémy cs
dc.subject elektrické zabezpečovací systémy cs
dc.subject úprava stávajícího zabezpečení. cs
dc.subject analysis en
dc.subject critical points en
dc.subject mechanical preventive instruments en
dc.subject electrical security systems en
dc.subject correction current security. en
dc.title Analýza kritických míst zabezpečení výrobních prostor objektu Portas-Limberg s.r.o. cs
dc.title.alternative Analysis of Critical Points in Securing Production Spaces on the Premises of Portas-Limberg, Ltd. en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201100614 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Ščurek, Radomír cs
dc.date.accepted 2011-06-01 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 040 - Katedra bezpečnostního managementu cs
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost cs
dc.thesis.degree-branch Bezpečnostní inženýrství cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2720 cs
dc.identifier.thesis STA617_FBI_N3908_3908T002_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
STA617_FBI_N3908_3908T002_2011.pdf 3.555Mb PDF View/Open
STA617_FBI_N3908_3908T002_2011_zadani.pdf 297.3Kb PDF View/Open
STA617_FBI_N3908_3908T002_2011_priloha.pdf 601.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics