Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVeličková, Evacs
dc.contributor.authorKryške, Alešcs
dc.date.accessioned2011-07-01T15:17:30Z
dc.date.available2011-07-01T15:17:30Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/88659
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá možnostmi a návrhem fyzické ochrany rodinného domu. Nejprve jsem uvedl zákony a technické normy, které se touto problematikou zabývají. Dále jsem popsal prostředky, které lze použít. Cílem mé práce je podle teoretických a praktických znalostí analyzovat nebezpečí a inovovat zabezpečení rodinného domu. Toto zabezpečení má chránit aktiva a obyvatele domu před trestnou činností a působit preventivně proti nim.cs
dc.description.abstractBachelor thesis deals with the overall assessment and designing physical protection of Family house. First of all are described the laws and technical standards which are familiar with this problematics, then I was select resources which are suitable for the solution. Objective of my bachelor's thesis is to analyze potential danger and to inovate security of an family house according to theoretical and practical knowledge. This security improvement should secure house asset and the residents against crime and proactively act against a crime.en
dc.format41, [1] l. : il. + 4 příl.cs
dc.format.extent2349216 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfyzická ochranacs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjectrodinný důmcs
dc.subjectzabezpečovací systémycs
dc.subjectzabezpečení objektucs
dc.subjectphysical protectionen
dc.subjectrisk analysisen
dc.subjectfamily houseen
dc.subjectsecurity systemsen
dc.subjectbuildingsecurityen
dc.titleFyzická ochrana vybraného rodinného domucs
dc.title.alternativePhysical Protection of a Selected Family Houseen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201100671cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeNěmec, Pavelcs
dc.date.accepted2011-05-27cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department040 - Katedra bezpečnostního managementucs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisKRY081_FBI_B3908_3908R005_2011
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam