Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorŠiška, Petrcs
dc.contributor.authorŠnapka, Jancs
dc.date.accessioned2011-10-19T07:10:23Z
dc.date.available2011-10-19T07:10:23Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/89523
dc.descriptionImport 19/10/2011cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zaměřuje na jednu z nejrozšířenějších pasivních optických součástek současnosti, a to na pasivní optický dělič. První část práce se zaměřuje na teoretický popis pasivních optických děličů, jejich klíčové parametry a také na způsob jejich výroby. Druhá část práce se zaměřuje na měření závislosti parametrů děličů na okolní teplotě. Měření probíhalo ponořením čtyř děličů do vodní lázně a měření výkonů na jednotlivých větvích se stoupající teplotou. Závislost byla měřena v rozsahu teplot 20 °C až 100 °C a pro vlnové délky 1310 nm a 1550 nm. Výsledky byly zapsány do tabulek a z vypočtených hodnot byly vyneseny grafy a regresní křivky. V poslední části je vyhodnocení získaných závislostí.cs
dc.description.abstractThis graduation thesis focuses on one of most widespread passive optical component, which is passive optical splitter. First part of this thesis focuses on description of theoretical parameters and fabrication techniques of passive optical splitter. Second part of this thesis focuses on measuring of temperature influence on attenuation of passive optical splitter. This measuring procedeed by submersion of four splitters in water bath and measuring its optical power at the end of each leg of splitter. Infuence was measured in temperature range from 20 °C to 100 °C and for wavelenghts 1310 nm and 1550 nm. The results were written in the tables, graphs and regression curves have been made from calculated values. Last part of this thesis consist of evaluation of influences.en
dc.format.extent1912007 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectPasivní optický děličcs
dc.subjectzávislost teplotycs
dc.subjectútlum, optický výkoncs
dc.subjectpasivní optická síťcs
dc.subjectvýroba pasivních optických děličůcs
dc.subjectměření útlumu pasivních optických součástekcs
dc.subjectregresní analýzacs
dc.subjectPassive optical splitteren
dc.subjecttemperature infuenceen
dc.subjectattenuationen
dc.subjectoptical poweren
dc.subjectpassive optical networken
dc.subjectfabrication of passive optical splitteren
dc.subjectattenuation measurment of passive optical componentsen
dc.subjectregression analysisen
dc.titleVliv teploty na útlum pasivních optických děličůcs
dc.title.alternativeInfluence of temperature on attenuation of passive optical splittersen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeLátal, Jancs
dc.date.accepted2011-05-30cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department440 - Katedra telekomunikační technikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchTelekomunikační technikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisSNA067_FEI_N2647_2601T013_2011
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam