Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBrožovský, Jiřícs
dc.contributor.authorProvazníková, Kateřinacs
dc.date.accessioned2012-01-27T15:30:53Z
dc.date.available2012-01-27T15:30:53Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/90073
dc.descriptionImport 27/01/2012cs
dc.description.abstractCílem diplomové práce bylo provedení statického výpočtu modelu zásobníku a jeho konstrukčních detailů a dále posouzení výsledků s alternativními modely. Pro tento cíl byl v grafickém softwarovém programu Scia Engineer vytvořen výpočtový model zásobníku podle projektové dokumentace s užitím plošných konečných prvků. Byl proveden statický posudek podle příslušných norem s využitím membránové teorie. Prvky, kde dochází k porušení membránové napjatosti byly posouzeny zvláštním výpočtem. Následně byl vytvořen zjednodušený model konstrukce s prvky vyššího řádu a rotačně symetrický model s prvky určenými pro výpočet rotačně symetrických úloh. Výpočty byly provedeny pro vybrané zatěžovací stavy a výsledky vnitřních sil byly mezi sebou porovnány a byly vyhodnoceny jejich rozdíly z pohledu metody konečných prvků.cs
dc.description.abstractThe objective of this Graduation work was providing the static analysis of storage silo model and its construction details and also evalution of the results of alternating models. To achieve this objective a model of the storage silo was created in a graphic software program Scia Engineer with the usage of planar finite elements. Static evalution was made according to appropriate technical standards with the aplication of membrane theory. Elements, where the membrane theory was not valid were evaluted with special calculation. Afterwards, the model of structure with higher order elements and axisymmetric model with elements was created. Calculations were made for specific load conditions, and the results of the internal forces were compared between each other and differences were evaluted with the use of the finite elements method.en
dc.format67 l. : il. + 1 příl.cs
dc.format.extent3534661 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectstatický výpočetcs
dc.subjectmodel zásobníkucs
dc.subjectScia Engineercs
dc.subjectmembránová teoriecs
dc.subjectkonečný prvekcs
dc.subjectstatic analysisen
dc.subjectstorage silo modelen
dc.subjectScia Engineeren
dc.subjectmembrane theoryen
dc.subjectfinite elementen
dc.titleVýpočetní analýza skořepinové konstrukcecs
dc.title.alternativeComputational analysis of shell structureen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201200234cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeZídek, Rostislavcs
dc.date.accepted2012-01-11cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department221 - Katedra konstrukcícs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchKonstrukce stavebcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisPRO290_FAST_N3607_3607T037_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam