Výpočetní analýza skořepinové konstrukce

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/90073

Show simple item record


dc.contributor.advisor Brožovský, Jiří cs
dc.contributor.author Provazníková, Kateřina cs
dc.date.accessioned 2012-01-27T15:30:53Z
dc.date.available 2012-01-27T15:30:53Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/90073
dc.description Import 27/01/2012 cs
dc.description.abstract Cílem diplomové práce bylo provedení statického výpočtu modelu zásobníku a jeho konstrukčních detailů a dále posouzení výsledků s alternativními modely. Pro tento cíl byl v grafickém softwarovém programu Scia Engineer vytvořen výpočtový model zásobníku podle projektové dokumentace s užitím plošných konečných prvků. Byl proveden statický posudek podle příslušných norem s využitím membránové teorie. Prvky, kde dochází k porušení membránové napjatosti byly posouzeny zvláštním výpočtem. Následně byl vytvořen zjednodušený model konstrukce s prvky vyššího řádu a rotačně symetrický model s prvky určenými pro výpočet rotačně symetrických úloh. Výpočty byly provedeny pro vybrané zatěžovací stavy a výsledky vnitřních sil byly mezi sebou porovnány a byly vyhodnoceny jejich rozdíly z pohledu metody konečných prvků. cs
dc.description.abstract The objective of this Graduation work was providing the static analysis of storage silo model and its construction details and also evalution of the results of alternating models. To achieve this objective a model of the storage silo was created in a graphic software program Scia Engineer with the usage of planar finite elements. Static evalution was made according to appropriate technical standards with the aplication of membrane theory. Elements, where the membrane theory was not valid were evaluted with special calculation. Afterwards, the model of structure with higher order elements and axisymmetric model with elements was created. Calculations were made for specific load conditions, and the results of the internal forces were compared between each other and differences were evaluted with the use of the finite elements method. en
dc.format 67 l. : il. + 1 příl. cs
dc.format.extent 3534661 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject statický výpočet cs
dc.subject model zásobníku cs
dc.subject Scia Engineer cs
dc.subject membránová teorie cs
dc.subject konečný prvek cs
dc.subject static analysis en
dc.subject storage silo model en
dc.subject Scia Engineer en
dc.subject membrane theory en
dc.subject finite element en
dc.title Výpočetní analýza skořepinové konstrukce cs
dc.title.alternative Computational analysis of shell structure en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201200234 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Zídek, Rostislav cs
dc.date.accepted 2012-01-11 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 221 - Katedra konstrukcí cs
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Konstrukce staveb cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2712 cs
dc.identifier.thesis PRO290_FAST_N3607_3607T037_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
PRO290_FAST_N3607_3607T037_2011.pdf 3.370Mb PDF View/Open
PRO290_FAST_N3607_3607T037_2011_priloha.pdf 156.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics