Kolekce obsahuje příspěvky z 5. setkání českých uživatelů systému DSpace, které proběhlo 16.-17 května 2012 na VŠB-TUO. Setkání proběhlo s podporou Asociace knihoven vysokých škol ČR.

Recent Submissions

View more