Kontaminace ovzduší Moravskoslezského kraje nanočásticemi

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/92047

Show simple item record


dc.contributor.advisor Danihelka, Pavel cs
dc.contributor.author Kaličáková, Zdeňka cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:40:50Z
dc.date.available 2012-07-11T07:40:50Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/92047
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá kontaminací ovzduší Moravskoslezského kraje nanočásticemi. V úvodní části je popsána problematika nanočástic v ovzduší a její potenciální dopad na životní prostředí. V těchto kapitolách jsou zmíněné základní charakteristiky nanočástic a jejich negativní vliv na člověka, organismy a vegetaci. Hlavní částí diplomové práce je vyhodnocení získaných naměřených hodnot z dvou odlišných lokalit a jejich následné srovnání. cs
dc.description.abstract This thesis is about air contamination by nanoparticles in Moravian. In the introductory section describes the issue of nanoparticles in air and the potential impact on the environment. In these chapters are mentioned basic characteristics of nanoparticles and their negative influence on human organisms and vegetation. The main part of this thesis is to evaluate the measured values which were obtained from two different cities and their subsequent comparison. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 3305899 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject nanočástice, prachové částice, aerosol, Moravskoslezský kraj, kontaminace cs
dc.subject nanoparticles, particulate matter, aerosol, Moravial-Silesian region, contamination en
dc.title Kontaminace ovzduší Moravskoslezského kraje nanočásticemi cs
dc.title.alternative Air contamination of Moravia-Silesia region by nanoparticles en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Bernatíková, Šárka cs
dc.date.accepted 2012-05-29 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 546 - Institut environmentálního inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Environmentální management cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis KAL384_HGF_N2102_6208T031_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KAL384_HGF_N2102_6208T031_2012.pdf 3.152Mb PDF View/Open
KAL384_HGF_N2102_6208T031_2012_priloha.jpg 1.563Mb JPEG image Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics