Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorDanihelka, Pavelcs
dc.contributor.authorKaličáková, Zdeňkacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:40:50Z
dc.date.available2012-07-11T07:40:50Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92047
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá kontaminací ovzduší Moravskoslezského kraje nanočásticemi. V úvodní části je popsána problematika nanočástic v ovzduší a její potenciální dopad na životní prostředí. V těchto kapitolách jsou zmíněné základní charakteristiky nanočástic a jejich negativní vliv na člověka, organismy a vegetaci. Hlavní částí diplomové práce je vyhodnocení získaných naměřených hodnot z dvou odlišných lokalit a jejich následné srovnání.cs
dc.description.abstractThis thesis is about air contamination by nanoparticles in Moravian. In the introductory section describes the issue of nanoparticles in air and the potential impact on the environment. In these chapters are mentioned basic characteristics of nanoparticles and their negative influence on human organisms and vegetation. The main part of this thesis is to evaluate the measured values which were obtained from two different cities and their subsequent comparison.en
dc.format.extent3305899 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectnanočástice, prachové částice, aerosol, Moravskoslezský kraj, kontaminacecs
dc.subjectnanoparticles, particulate matter, aerosol, Moravial-Silesian region, contaminationen
dc.titleKontaminace ovzduší Moravskoslezského kraje nanočásticemics
dc.title.alternativeAir contamination of Moravia-Silesia region by nanoparticlesen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeBernatíková, Šárkacs
dc.date.accepted2012-05-29cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEnvironmentální managementcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisKAL384_HGF_N2102_6208T031_2012
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam