Vliv respirabilní frakce suspendovaných částic v ovzduší na funkce buněk imunitního systému člověka

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/92238

Show simple item record


dc.contributor.advisor Danihelka, Pavel cs
dc.contributor.author Brzicová, Táňa cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:42:35Z
dc.date.available 2012-07-11T07:42:35Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/92238
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract K posouzení imunomodulačních účinků vzorku reálných suspendovaných částic v ovzduší byly vybrány čtyři laboratorní imunologické testy umožňující hodnocení parametrů jak specifické, tak nespecifické imunitní odpovědi a alergické reakce. Testy byly prováděny v kulturách plné krve zdravých dobrovolných dárců. Výsledky imunologických testů neprokázaly vliv krátkodobých účinků suspendovaných částic v ovzduší na funkce buněk imunitního systému zdravých jedinců. Aplikace suspenze polétavého prachu neměla alergizační potenciál v testu degranulace bazofilů, nezvyšovala fagocytární aktivitu buněk v chemiluminiscenčním testu a nestimulovala proliferaci T lymfocytů v testu blastické transformace lymfocytů. Rovněž výsledky hodnocení produkce cytokinů multiplexovou metodou ALBIA ukazují, že testovaný vzorek polétavého prachu nepatří k silným induktorům funkcí imunitního systému. cs
dc.description.abstract Immunomodulatory effects of a real airborne particulate sample were assessed using four laboratory immunoassays, allowing the evaluation of parameters of both the specific and nonspecific immune response and the allergy response. Assays were done in whole blood cultures from three healthy volunteers. The test results did not prove an influence of short-term effects of airborne particulate matter on immune cells´ functions of healthy persons. The presence of the aqueous suspension of particulate matter did not have an allergizing potential in the basophil degranulation assay, did not increase the phagocytic activity in the chemiluminescence assay and did not stimulate T-lymphocyte proliferation in the lymphocyte blast transformation assay. Likewise the results of the evaluation of cytokine production by a multiplex technology ALBIA show that the tested sample of airborne particulate matter does not belong to potent inductors of the immune system functions. en
dc.format 136, [11] l. : il. + 1 DVD-R cs
dc.format.extent 2738582 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject PM2,5 cs
dc.subject imunomodulační účinky cs
dc.subject alergie cs
dc.subject cytokiny cs
dc.subject fagocytóza cs
dc.subject respirační vzplanutí cs
dc.subject proliferace lymfocytů cs
dc.subject PM2.5 en
dc.subject immunomodulatory effects en
dc.subject allergy en
dc.subject cytokines en
dc.subject phagocytosis en
dc.subject respiratory burst en
dc.subject lymphocyte proliferation en
dc.title Vliv respirabilní frakce suspendovaných částic v ovzduší na funkce buněk imunitního systému člověka cs
dc.title.alternative Influence of respirable fraction of suspended particulate matter in the air on functions of human cells' immunity system en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201201257 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Bernatíková, Šárka cs
dc.date.accepted 2012-06-05 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 546 - Institut environmentálního inženýrství cs
dc.contributor.consultant Kodymová, Jana cs
dc.contributor.consultant Lochman, Ivo cs
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Environmentální inženýrství cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis BRZ0014_HGF_N2102_3904T005_2012 cs

Files in this item

Files Size Format View
BRZ0014_HGF_N2102_3904T005_2012.pdf 2.611Mb PDF View/Open
BRZ0014_HGF_N2102_3904T005_2012_priloha.pdf 1.559Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics