Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorDanihelka, Pavelcs
dc.contributor.authorBrzicová, Táňacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:42:35Z
dc.date.available2012-07-11T07:42:35Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92238
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractK posouzení imunomodulačních účinků vzorku reálných suspendovaných částic v ovzduší byly vybrány čtyři laboratorní imunologické testy umožňující hodnocení parametrů jak specifické, tak nespecifické imunitní odpovědi a alergické reakce. Testy byly prováděny v kulturách plné krve zdravých dobrovolných dárců. Výsledky imunologických testů neprokázaly vliv krátkodobých účinků suspendovaných částic v ovzduší na funkce buněk imunitního systému zdravých jedinců. Aplikace suspenze polétavého prachu neměla alergizační potenciál v testu degranulace bazofilů, nezvyšovala fagocytární aktivitu buněk v chemiluminiscenčním testu a nestimulovala proliferaci T lymfocytů v testu blastické transformace lymfocytů. Rovněž výsledky hodnocení produkce cytokinů multiplexovou metodou ALBIA ukazují, že testovaný vzorek polétavého prachu nepatří k silným induktorům funkcí imunitního systému.cs
dc.description.abstractImmunomodulatory effects of a real airborne particulate sample were assessed using four laboratory immunoassays, allowing the evaluation of parameters of both the specific and nonspecific immune response and the allergy response. Assays were done in whole blood cultures from three healthy volunteers. The test results did not prove an influence of short-term effects of airborne particulate matter on immune cells´ functions of healthy persons. The presence of the aqueous suspension of particulate matter did not have an allergizing potential in the basophil degranulation assay, did not increase the phagocytic activity in the chemiluminescence assay and did not stimulate T-lymphocyte proliferation in the lymphocyte blast transformation assay. Likewise the results of the evaluation of cytokine production by a multiplex technology ALBIA show that the tested sample of airborne particulate matter does not belong to potent inductors of the immune system functions.en
dc.format136, [11] l. : il. + 1 DVD-Rcs
dc.format.extent2738582 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectPM2,5cs
dc.subjectimunomodulační účinkycs
dc.subjectalergiecs
dc.subjectcytokinycs
dc.subjectfagocytózacs
dc.subjectrespirační vzplanutícs
dc.subjectproliferace lymfocytůcs
dc.subjectPM2.5en
dc.subjectimmunomodulatory effectsen
dc.subjectallergyen
dc.subjectcytokinesen
dc.subjectphagocytosisen
dc.subjectrespiratory bursten
dc.subjectlymphocyte proliferationen
dc.titleVliv respirabilní frakce suspendovaných částic v ovzduší na funkce buněk imunitního systému člověkacs
dc.title.alternativeInfluence of respirable fraction of suspended particulate matter in the air on functions of human cells' immunity systemen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201201257cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeBernatíková, Šárkacs
dc.date.accepted2012-06-05cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvícs
dc.contributor.consultantKodymová, Janacs
dc.contributor.consultantLochman, Ivocs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEnvironmentální inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisBRZ0014_HGF_N2102_3904T005_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam