Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBouchal, Tomášcs
dc.contributor.authorGwozdz, Martincs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:44:01Z
dc.date.available2012-07-11T07:44:01Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92396
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractDiplomová práce navazuje na mou bakalářskou práci. Rozšiřuje ji o srovnání kompostovacích technologií v rámci EU a laboratorní použití mikroorganismů k zefektivnění kompostování. Zaměřuje se na posouzení aplikace kultur mikroorganizmů pro rychlejší kompostování. Stručně vysvětluje technologie zrání kompostu. Zodpovídá otázku důležitosti kompostování a popisuje aplikaci mikroorganismů společnosti SURBIO EKO, s.r.o., které proces zrání kompostu urychlují. V práci ukážu, že obdoba rakouské technologie COMPOnent se používá pod jiným názvem, Hantsch SA i v české republice. Také kompostárna SPRESO s.r.o., dokáže konkurovat rakouské ARGE kompost & biogas Österreich a to jak kvalitou, tak i rychlostí kompostování v čase.cs
dc.description.abstractThis thesis follows up my bachelor thesis. It extends the comparison of composting technologies in the EU and laboratory use of microorganisms for the composting efficiency. It focuses on the consideration of the application of microorganism cultures for faster composting. It explains the question on importance of composting and describes the application of microorganisms SURBIO EKO, s.r.o, that accelerates the ripening process of compost. In this work is shown that the Austrian equivalent of COMOnent technology is used under a different name Hantsch SA in the Czech Republic. Also composting SPRESO, s.r.o., can compete with the Austrian ARGE compost & biogas Österreich both quality and speed composting time.en
dc.format70 l. : ilcs
dc.format.extent6727078 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkompostárnacs
dc.subjectkompostcs
dc.subjectkompostování v pásové hromadě na volné plošecs
dc.subjectmikroorganismycs
dc.subjectmonitoringcs
dc.subjecttechnologie kompostovánícs
dc.subjectHantsch SAcs
dc.subjectCOMPOnentcs
dc.subjectbiodegradacecs
dc.subjectbiologicky rozložitelný odpadcs
dc.subjectbakteriální kulturycs
dc.subjectcomposten
dc.subjectcomposten
dc.subjectstrips pile on the free spaceen
dc.subjectmicroorganismsen
dc.subjectmonitoringen
dc.subjectcomposting technologyen
dc.subjectHantsch SAen
dc.subjectCOMPOnenten
dc.subjectbiodegradationen
dc.subjectbiodegradable wasteen
dc.subjectbacterial cultureen
dc.titlePosouzení aplikace kultur mikroorganismů pro rychlejší zrání kompostu.cs
dc.title.alternativeAssessment of Microorganisms Cultures Applications for Faster Maturation of Composten
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201200558cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeZávada, Jaroslavcs
dc.date.accepted2012-05-28cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchMinerální biotechnologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisGWO006_HGF_N2102_3904T029_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam