Posouzení aplikace kultur mikroorganismů pro rychlejší zrání kompostu.

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/92396

Show simple item record


dc.contributor.advisor Bouchal, Tomáš cs
dc.contributor.author Gwozdz, Martin cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:44:01Z
dc.date.available 2012-07-11T07:44:01Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/92396
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Diplomová práce navazuje na mou bakalářskou práci. Rozšiřuje ji o srovnání kompostovacích technologií v rámci EU a laboratorní použití mikroorganismů k zefektivnění kompostování. Zaměřuje se na posouzení aplikace kultur mikroorganizmů pro rychlejší kompostování. Stručně vysvětluje technologie zrání kompostu. Zodpovídá otázku důležitosti kompostování a popisuje aplikaci mikroorganismů společnosti SURBIO EKO, s.r.o., které proces zrání kompostu urychlují. V práci ukážu, že obdoba rakouské technologie COMPOnent se používá pod jiným názvem, Hantsch SA i v české republice. Také kompostárna SPRESO s.r.o., dokáže konkurovat rakouské ARGE kompost & biogas Österreich a to jak kvalitou, tak i rychlostí kompostování v čase. cs
dc.description.abstract This thesis follows up my bachelor thesis. It extends the comparison of composting technologies in the EU and laboratory use of microorganisms for the composting efficiency. It focuses on the consideration of the application of microorganism cultures for faster composting. It explains the question on importance of composting and describes the application of microorganisms SURBIO EKO, s.r.o, that accelerates the ripening process of compost. In this work is shown that the Austrian equivalent of COMOnent technology is used under a different name Hantsch SA in the Czech Republic. Also composting SPRESO, s.r.o., can compete with the Austrian ARGE compost & biogas Österreich both quality and speed composting time. en
dc.format 70 l. : il cs
dc.format.extent 6727078 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject kompostárna cs
dc.subject kompost cs
dc.subject kompostování v pásové hromadě na volné ploše cs
dc.subject mikroorganismy cs
dc.subject monitoring cs
dc.subject technologie kompostování cs
dc.subject Hantsch SA cs
dc.subject COMPOnent cs
dc.subject biodegradace cs
dc.subject biologicky rozložitelný odpad cs
dc.subject bakteriální kultury cs
dc.subject compost en
dc.subject compost en
dc.subject strips pile on the free space en
dc.subject microorganisms en
dc.subject monitoring en
dc.subject composting technology en
dc.subject Hantsch SA en
dc.subject COMPOnent en
dc.subject biodegradation en
dc.subject biodegradable waste en
dc.subject bacterial culture en
dc.title Posouzení aplikace kultur mikroorganismů pro rychlejší zrání kompostu. cs
dc.title.alternative Assessment of Microorganisms Cultures Applications for Faster Maturation of Compost en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201200558 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Závada, Jaroslav cs
dc.date.accepted 2012-05-28 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 546 - Institut environmentálního inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Minerální biotechnologie cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis GWO006_HGF_N2102_3904T029_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
GWO006_HGF_N2102_3904T029_2012.pdf 6.415Mb PDF View/Open
GWO006_HGF_N2102_3904T029_2012_priloha.jpg 1.277Mb JPEG image Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics