Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorJandačka, Petrcs
dc.contributor.authorKoličová, Petracs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:44:10Z
dc.date.available2012-07-11T07:44:10Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92413
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractPráce se zabývá radioaktivitou vybraných druhů hub, mechu a půdy na území Moravskoslezského kraje po 26 letech od jaderné havárie v Černobylu. Pro sběr vzorků byly vybrány rozdílné lokality z Opavska a Beskyd. V práci je popsána příprava vzorků lisováním do tablet pro měření v germániovém polovodičovém detektoru. Jednotlivé vzorky biologického materiálu byly vyhodnoceny na základě vypočítaných relativních hmotnostních aktivit. Porovnávány byly vzorky jednotlivých částí hub, mechu a půdy v rámci každé lokality i navzájem mezi lokalitami. Měření potvrdila, že izotopy 134Cs a 137Cs jsou i v roce 2012 přítomny v životním prostředí sledovaných lokalit. Z porovnání vzorků vyplývá, že výrazně více zamořená je lokalita na Opavsku. Z biologických materiálů obsahuje nejvíce izotopů cesia suchohřib hnědý (Xerocomus badius).cs
dc.description.abstractThe dissertation deal with radioactivity of varios kinds of fungus, moss and soil on the territory of Moravskoslezský region after 26 years since nuclear accident in Chernobyl. Sampling was made in various areas of Opavsko and Beskydy. In the dissertation is described preparation of samples, their pressing to tablets for gauging in germanium semi - conductor detector. The individual samples of biological material were appraised on the base of relative mass activity. Each sample was compared for each locality. The gauging confirmed that isotopes 134Cs and 137Cs are attend in environment of studied localities in present 2012. The most contaminate is the locality of Opavsko. According to gauging Xerocomus badius contain the most isotopes of cesia.en
dc.format61 l. : il.cs
dc.format.extent3630100 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectradioaktivitacs
dc.subjecthavárie jaderné elektrárny Černobylcs
dc.subjectizotopy 134Cs a 137Cscs
dc.subjecthoubycs
dc.subjectpůdycs
dc.subjectmechcs
dc.subjectradioactivityen
dc.subjectChernobyl accidenten
dc.subjectisotopes 134Cs and 137Csen
dc.subjectmushroomsen
dc.subjectsoilen
dc.subjectmossen
dc.titleSoučasná černobylská radioaktivita vybraných rostlin a hub na území Moravskoslezského krajecs
dc.title.alternativeCurrent Chernobyl Radioactivity of Selected Plants and Mushrooms in the MS Regionen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201200996cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeStaš, Lubomírcs
dc.date.accepted2012-05-28cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchZpracování a zneškodňování odpadůcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisKOL575_HGF_N2102_3904T022_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam