Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKrömer, Pavelcs
dc.contributor.authorOtáhal, Jiřícs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:51:18Z
dc.date.available2012-07-11T07:51:18Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93098
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractÚčelem této práce je popsat průběh individuální odborné praxe, kterou jsem vykonával během dvou semestrů třetího ročníku bakalářského studia. Práce obsahuje popis úkolu, který mi byl svěřen a postup jeho řešení. Dále je v ní obsažen výčet znalostí a dovedností, jež jsem potřeboval pro splnění daného úkolu. Na závěr je zmíněn přínos, který mi dala tato odborná praxe. Mým hlavním úkolem při vykonávání odborné praxe bylo vytvořit program pro dálkový odečet hodnot momentální hmotnosti ze sil na granulát umělé hmoty pro vstřikovací lisy. Program byl řešen jako modul, který rozšiřoval funkčnost stávajícího programu o komunikaci s novými sily.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to describe the course of individual professional practice in the company performed throughout the two semesters of the third year of my bachelor’s studies. The thesis contains a description of the tasken trusted to me and the approach to its resolution. It further contains a list of the knowledge and skills needed to fulfill the given task. The conclusion mentions the benefit given to me by this work. My main task in performing this specialized research was to create a program for the remote reading of the values of current mass forces on granules of plastic for an injection molding machine. The program was created as a model which expanded the functionality of the pre-existing program to communicate with new forces.en
dc.format.extent1187206 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectModBuscs
dc.subjectProfibuscs
dc.subjectJavacs
dc.subjectEthernetcs
dc.subjectTCP/IPcs
dc.subjectVNCcs
dc.subjectFrameworkcs
dc.subjectModBusen
dc.subjectProfibusen
dc.subjectJavaen
dc.subjectEtherneten
dc.subjectTCP/IPen
dc.subjectVNCen
dc.subjectFrameworken
dc.titleAbsolvování individuální odborné praxecs
dc.title.alternativeIndividual Professional Practice in the Companyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.date.accepted2012-05-29cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department460 - Katedra informatikycs
dc.contributor.consultantBeneš, Lubomírcs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisOTA049_FEI_B2647_2612R025_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam