Problematika duplexních antén.

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/93138

Show simple item record


dc.contributor.advisor Ivánek, Lubomír cs
dc.contributor.author Dziwisz, Dalibor cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:51:38Z
dc.date.available 2012-07-11T07:51:38Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/93138
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Tato práce pojednává o problematice v oblasti WiFi antén. Jsou v ní shrnuty důleţité parametry a vlastnosti duplexních antén, stejně jako popis funkce těchto antén. Ve druhé části mé práce se zaměřuji na měření dvou důleţitých parametrů a jejich případném porovnávání s teoretickým základem. Těmito parametry jsou parametry impedanční a hodnota propustnosti mezi dvěma komponenty jedné antény. Samozřejmě čtenáře seznamuji s pouţitými měřicími přístroji a několika měřenými anténami. V závěru pak, mimo jiné, nastiňuji další moţnosti práce s duplexní anténou. cs
dc.description.abstract This thesis deals about issues of WiFi antennas. There are important attributes and parameters of duplex antennas and their description of functionality. In second part of my thesis I focused on measurement of two important parameters and so with comparate it with theoretical basis. These parameters are impedance and values of throughput between two components of the antenna. Naturally, I inform you about measurement equipment and with other measured antennas. Among others in conclusion of my thesis I am going to describe next possibility of other work with duplex antenna. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 2823867 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject duplexní anténa cs
dc.subject WiFi anténa cs
dc.subject dvoupolarizační anténa cs
dc.subject měření impedančních parametrů cs
dc.subject propustnost mezi komponenty duplexní antény cs
dc.subject měřicí přístroj ESPI cs
dc.subject DMU – měřič výkonu a útlumu odrazu cs
dc.subject duplex antenna en
dc.subject WiFi antenna en
dc.subject dual-polarized antenna en
dc.subject measurement of impedance parameter en
dc.subject throughput between components of duplex antenna en
dc.subject ESPI Test receiver en
dc.subject DMU – power and return loss monitor en
dc.title Problematika duplexních antén. cs
dc.title.alternative Duplex Antennas Problems. en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Paulinský, Lukáš cs
dc.date.accepted 2012-05-28 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 440 - Katedra telekomunikační techniky cs
dc.thesis.degree-program Informační a komunikační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Telekomunikační technika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis DZI033_FEI_B2647_2601R013_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
DZI033_FEI_B2647_2601R013_2012.pdf 2.693Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics