Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorIvánek, Lubomírcs
dc.contributor.authorDziwisz, Daliborcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:51:38Z
dc.date.available2012-07-11T07:51:38Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93138
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractTato práce pojednává o problematice v oblasti WiFi antén. Jsou v ní shrnuty důleţité parametry a vlastnosti duplexních antén, stejně jako popis funkce těchto antén. Ve druhé části mé práce se zaměřuji na měření dvou důleţitých parametrů a jejich případném porovnávání s teoretickým základem. Těmito parametry jsou parametry impedanční a hodnota propustnosti mezi dvěma komponenty jedné antény. Samozřejmě čtenáře seznamuji s pouţitými měřicími přístroji a několika měřenými anténami. V závěru pak, mimo jiné, nastiňuji další moţnosti práce s duplexní anténou.cs
dc.description.abstractThis thesis deals about issues of WiFi antennas. There are important attributes and parameters of duplex antennas and their description of functionality. In second part of my thesis I focused on measurement of two important parameters and so with comparate it with theoretical basis. These parameters are impedance and values of throughput between two components of the antenna. Naturally, I inform you about measurement equipment and with other measured antennas. Among others in conclusion of my thesis I am going to describe next possibility of other work with duplex antenna.en
dc.format.extent2823867 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectduplexní anténacs
dc.subjectWiFi anténacs
dc.subjectdvoupolarizační anténacs
dc.subjectměření impedančních parametrůcs
dc.subjectpropustnost mezi komponenty duplexní anténycs
dc.subjectměřicí přístroj ESPIcs
dc.subjectDMU – měřič výkonu a útlumu odrazucs
dc.subjectduplex antennaen
dc.subjectWiFi antennaen
dc.subjectdual-polarized antennaen
dc.subjectmeasurement of impedance parameteren
dc.subjectthroughput between components of duplex antennaen
dc.subjectESPI Test receiveren
dc.subjectDMU – power and return loss monitoren
dc.titleProblematika duplexních antén.cs
dc.title.alternativeDuplex Antennas Problems.en
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereePaulinský, Lukášcs
dc.date.accepted2012-05-28cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department440 - Katedra telekomunikační technikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchTelekomunikační technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisDZI033_FEI_B2647_2601R013_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam