Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorPenhaker, Marekcs
dc.contributor.authorŠnorik, Jiřícs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:53:03Z
dc.date.available2012-07-11T07:53:03Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93238
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractCíl této bakalářské práce je zhotovení laboratorní úlohy, která se provádí na ultrazvukovém diagnostickém přístroji Hemosonic 100. Tato laboratorní úloha je vytvořena za účelem osnovy, podle nichž by se měli studenti řídit při práci s přístrojem Hemosonic 100. V laboratorní úloze si studenti vyzkouší principy ultrazvuku a hlavně měření průtoku pomocí pulsního Dopplerova jevu. Kvůli této problematice je sestaven fantom, který simuluje hemodynamické parametry, aby si studenti mohli prakticky vyzkoušet jak pracovat a měřit s trans-esofageální sondou přístroje Hemosonic 100. Dále se studenti dozví, co je podstatné a nezbytné při tomto měření. Dalším úkolem studentů je seznámení se s další mi modely simulátorů a dalšími hemodynamickými monitorovacími přístroji, zjistit jejich parametry atd.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is a fabrication laboratory task that is performed on an ultrasonic diagnostic apparatus Hemosonic 100th This laboratory task is created to outline, according to which students should follow when using the device Hemosonic 100th In the lab, students tested principles of ultrasonic flow measurement, and especially by pulsed Doppler. Because this issue is compiled phantom that simulates the hemodynamic parameters, so that students can practice how to work and try to measure the trans-esophageal probe apparatus Hemosonic 100th In addition, students learn what is essential and necessary in this measurement. Another task of the students are familiar with my other models of simulators and other haemodynamic monitoring device to determine their parameters, etcen
dc.format.extent1879301 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectsrdeční výdej, ultrazvuk, Dopplerův jev, hemodynamické parametrycs
dc.subjectcardiac output, ultrasound, Doppler, hemodynamic parametersen
dc.titleLaboratorní úloha na měření srdečního výdejecs
dc.title.alternativeLaboratory Exercise – Measurement of Cardiac Outputen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeGajovský, Marekcs
dc.date.accepted2012-05-30cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchBiomedicínský technikcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisSNO0003_FEI_B2649_3901R039_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam