Show simple item record

dc.contributor.advisorVaňuš, Jancs
dc.contributor.authorLeskovský, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:56:32Z
dc.date.available2012-07-11T07:56:32Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93335
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractTato práce popisuje průběh individuální odborné praxe ve státním podniku Diamo. Cílem pro absolvování této praxe bylo vypracování kompletní technické dokumentace k zadaným pracím v rozsahu padesáti pracovních dnů. V úvodu je představen podnik, kde jsem působil, a jeho činnost. Následně je stručně představena legislativa, kterou se musí řídit každý projektant, a seznam témat. Témata mých prací a jejich vypracování je rozebráno zvlášť v každé kapitole. U každého téma navrhuji řešení a postup zpracování dokumentace. Nejobsáhlejší část je porovnání norem na hromosvody. K této problematice jsem musel navštívit pár odborných seminářů a přečíst mnoho textu norem. V závěru je zhodnocení celého průběhu praxe, a jaký to pro mě mělo přínos.cs
dc.description.abstractThis paper describes the course of professional practice in individual state enterprise Diamo. The target for completion of this practice was to prepare a complete technical documentation for the specified work within fifty working days. The introduction presents a company where I worked, and his activities. Following is briefly introduced legislation, which must govern every designer, and a list of topics. Topics of my work and their preparation is discussed separately in each chapter. For each topic, I propose a solution procedure for processing and documentation. The most extensive section is compared to lightning standards. On this issue I had to visit a couple of seminars and read lots of text standards. In conclusion is the evaluation of the practice and benefits of what it was for me.en
dc.format.extent13146857 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectodborná praxecs
dc.subjectlegislativacs
dc.subjectDiamocs
dc.subjectSichrcs
dc.subjectReluxcs
dc.subjectEplancs
dc.subjectAutoCADcs
dc.subjectosvětlenícs
dc.subjectvedenícs
dc.subjectnormycs
dc.subjectzákonycs
dc.subjectvyhláškycs
dc.subjectzkratové proudycs
dc.subjecthromosvodycs
dc.subjectČSN 34 1390cs
dc.subjectČSN EN 62 305cs
dc.subjectprojektová dokumentacecs
dc.subjectprofessional practiceen
dc.subjectlegislationen
dc.subjectDiamoen
dc.subjectSichren
dc.subjectReluxen
dc.subjectEplanen
dc.subjectAutoCADen
dc.subjectlightingen
dc.subjectwiringen
dc.subjectstandardsen
dc.subjectlaws regulationsen
dc.subjectshort-circuit currentsen
dc.subjectlightningen
dc.subjectCSN 34 1390en
dc.subjectCSN EN 62305en
dc.subjectproject documentationen
dc.titleAbsolvování individuální odborné praxecs
dc.title.alternativeIndividual Professional Practice in the Companyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.date.accepted2012-05-30cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department420 - Katedra elektrotechnikycs
dc.contributor.consultantMacura, Lukášcs
dc.thesis.degree-programProjektování elektrických zařízenícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisLES072_FEI_B2648_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record