Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorOrság, Petrcs
dc.contributor.authorKovalovský, Radimcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:56:37Z
dc.date.available2012-07-11T07:56:37Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93348
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractTato práce popisuje odbornou praxi ve firmě Diamo, se sídlem v Ostravě-Vítkovicích. Cílem mé bakalářské práce je tvorba projektové dokumentace elektroinstalace vybraných objektů. V úvodní části je uvedeno zaměření firmy, její historie a současnost. Dále jsou v práci popsány zadané úkoly a mé pracovní zařazení. Nejrozsáhlejší kapitolu tvoří zvolené postupy a vlastní realizace řešení. V závěru jsou uvedeny využité znalosti získané jak při studiu na vysoké škole, tak při absolvování vlastní praxe ve firmě. Poslední část práce je věnována celkovému zhodnocení a hlavním přínosům individuální odborné praxe.cs
dc.description.abstractThis paper describes the practical training in the company Diamo, based in Ostrava-Vítkovice. The aim of my thesis is the creation of project documentation wiring selected objects. The initial focus of the companies mentioned, its history and present. Furthermore, this work describes assignments and my job title. The largest section consists of selected procedures and the implementation solutions. In conclusion both used knowledge gained while studying at university and graduating with his own practice in the firm. The last part is devoted to an overall assessment of the main benefits and individual professional practice.en
dc.format.extent603495 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectodborná praxecs
dc.subjectelektroinstalacecs
dc.subjectprojektová dokumentacecs
dc.subjectlokalitacs
dc.subjecttechnická zprávacs
dc.subjectSichrcs
dc.subjectDiamocs
dc.subjectprofessional experienceen
dc.subjectelectricalen
dc.subjectproject documentationen
dc.subjectlocationen
dc.subjecttechnical reporten
dc.subjectSichren
dc.subjectDiamoen
dc.titleAbsolvování individuální odborné praxecs
dc.title.alternativeIndividual Professional Practice in the Companyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.date.accepted2012-05-30cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department420 - Katedra elektrotechnikycs
dc.contributor.consultantMacura, Lukášcs
dc.thesis.degree-programProjektování elektrických zařízenícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisKOV493_FEI_B2648_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam