Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMartinec, Františekcs
dc.contributor.authorPernica, Michalcs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:00:09Z
dc.date.available2012-07-11T08:00:09Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93849
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractPERNICA, M. Konstrukce a řízení UAV typu křídlo: diplomová práce. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy, 2012, 76 s. Vedoucí práce: Martinec, F. Diplomová práce se zabývá problematikou konstrukce a řízení bezpilotního letounu typu křídlo. V úvodu jsou popsány konstrukce a systémy řízení pro letouny typu křídlo. Dále je provedena analýza současných možností řízení a komponent pro stavbu systému řízení. Poznatky z analýzy jsou využity pro tvorbu metod řízení pro různé konstrukce letounu. Z těchto metod byla vybrána jedna pro realizaci. Realizací bylo ověřeno, zda tato metoda je vhodná pro danou konstrukci letounu. Metodu lze využít pro řízení bezpilotního letounu. Je nutné pokračovat ve vývoji pro zlepšení výkonu této metody.cs
dc.description.abstractPERNICA, M. Construction and Control of Wing Type UAV: masters thesis. Ostrava: VŠB-Technical university of Ostrava, Faculty of mechanical engineering, Institute of transport, 2012, 76 p. Thesis head: Martinec, F. Masters thesis is dealing with problems about construction and control of wing type unmanned aerial vehicle. In the introduction there are described constructions and control systems of wing type aircraft. Next part analyses the methods of control and components of these methods. Knowledge from this analysis are used for creation control methods for different types of construction. From these methods was chosen one for realization. This method was verified if it is suitable for this wing type construction. Method is suitable for control unmanned vehicle. It is necessary to continue in the development for increase the performance of this method.en
dc.format.extent2336285 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectUAV, řízení letadel, bezpilotní letouncs
dc.subjectUAV, control of the aircraft, unmanned aerial vehicleen
dc.titleKonstrukce a řízení UAV typu křídlocs
dc.title.alternativeConstruction and Control of Wing Type UAVen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeVolner, Rudolfcs
dc.date.accepted2012-06-13cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department342 - Institut dopravycs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchDopravní technika a technologiecs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisPER144_FS_N2301_2301T003_40_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam